Globalt mobilsalg forvitrer

Av de store mobiltelefonprodusentene er det Motorola som først presenterer sine resultat etter tredje kvaretal. Selskapet tror det globale mobiltelefonmarkedet vil falle med nesten 50 millioner telefoner.

Motorolas egen prognose for 2001 lød på mellom 400 og 425 millioner solgte terminaler. Men nå justeres dette ned til mellom 380 og 400 millioner terminaler. Motorola hadde fra før et av de laveste anslagene for årets telefonsalg. Isolert sett er dette gode nyheter for Motorola dersom selkapets egne tall om styrket markedsandel samtidig som totalmarkedet faller viser seg å være korrekte.

Motorola tror salget vil øke litt til neste år og skriver i sin kvartalsrapport mellom 420 og 450 millioner telefoner.

De to neste store mobilselskapene som skal presentere sine resultat og trolig også prognoser for årets mobiltelefonsalg, er Nokia og Ericsson, som presenterer sine kvartalstall henholdsvis 19. og 20. oktober.

Ifølge Bloomberg News opplyser Ericsson at det ikke kommer endringer i selskapets prognoser før kvartalstallene kommer, noe som kan tyde på en nedgradering. Eksisterende prognose for det globale mobiltelefonsalget fra Ericsson er på 440 millioner terminaler.

Nokias tilsvarende prognose ligger på vel 405 millioner terminaler, som er tilsvarende for Siemens. Dataquest leverte en prognose tidligere i år som lød på hele 500 millioner solgte terminaler, betydelig over de 423 millioner solgte telefonene i 2000.

Til toppen