Globus blir standard for samkjøring av datakraft

Teknologi fra Globus Project seiler opp som standard for "grid computing", der datakraft fra tusenvis av Internett-maskiner kan samkjøres på bestemte oppgaver.

Teknologi fra Globus Project seiler opp som standard for "grid computing", der datakraft fra tusenvis av Internett-maskiner kan samkjøres på bestemte oppgaver.

Globus Project ble etablert for åtte år siden for å finne fram til hvordan man kan samkjøre dataressurser som er koplet til samme nettverk, slik at man kan samle seg om bestemte oppgaver. Mange prosjekter, blant annet innen knekking av kryptografiske nøkler og analyser av romforskningsdata, viser at det er mye å hente på å lage programvare for slike "computational grids". Formålet med Globus som ledes av forskere ved Argonne National Laboratory til USAs energidepartement og ved Information Sciences Institute til University of Southern California, er å tilby en standard plattform for samkjøring av ressurser som prosessorkraft, lagring, data og programvare over Internett og andre nettverk.

Visjonen er at enhver med en datamaskin skal kunne gis tilgang et vell av integrerte ressurser fra geografisk spredte miljøer og ulike plattformer.

Ledende aktører som IBM, Sun og Microsoft har engasjert seg for å støtte arbeidet. Globus ligger også til grunn for EUs DataGrid Project som ble lansert i april i år.

I forbindelse med den pågående superdatakonferansen SC2001 i Denver i USA, er det klart at Globus samler bred støtte. I tillegg til de overnevnte, vises det til Globus-basert virksomhet hos blant andre Cray, Compaq, SGI, Fujitsu, Hitachi og NEC. Alle disse har forpliktet seg til å bygge på Globus Toolkit i sitt arbeid med samkjøring av IT-ressurser. Over 30 vitenskapelige samkjøringsprosjekter verden over bygger på denne plattformen.

Denne verktøykassen distribueres som åpen kildekode, og er foreløpig i versjon 1.1.4. I forbindelse med SC2001 har Globus kunngjort at versjon 2.0 vil gjøres tilgjengelig som beta i løpet av november. IBM kunngjør at dagens versjon nå tilbys for selskapets servere under både Linux og AIX.

Mens andre, blant annet Compaq, understreker hvor viktig det er at Globus holdes som åpen kildekode med tilbakemeldinger fra mange miljøer, legger Microsoft vekt på å gjøre Windows XP til en portal mot Globus-baserte samkjøringsnett. Selskapet arbeider med Argonne-laboratoriet for å lage Globus for Windows, og er også opptatt av forholdet mellom samkjøringsnett, .Net og XML-baserte webtjenester.

SGI og Sun legger vekt på hvordan Globus-infrastruktur kan gjøre deres kraftige maskiner tilgjengelige over vanlige Internett-forbindelser.

Til toppen