Gnirut-testen

Endelig får du svaret på hvorfor så mange dataprogram har irriterende dårlig brukergrensesnitt. Det er programmets måte å finne ut om brukeren virkelig er et menneske.

Et problem for mange som tilbyr tjenester på Internettet er å skille mellom mennesker som bruker tjenestene og roboter eller agenter som systematisk tapper deg for informasjon, eller som på annen måte belaster ressursene dine på uønsket måte.

De siste ukene har et amerikansk datasystem fått en del medieomtale. Systemet heter CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to Tell Computers and Humans Apart). Virkemåten er enkel. Systemet avgjør om brukeren er menneske eller maskin ved å stille spørsmål som det lett å svare på for mennesker, men som skal være vanskelige å svare på for datamaskiner.

Det høres greit ut, men det er i teorien.

Omvendt Turing-test

Den grunnleggende idéen bak systemet er en test som Alan Turing introduserte i 1950 og som ble en hjørnestein inne kunstig intelligens. Turings grunnleggende spørsmål var: Kan maskiner tenke?

Utgangspunktet for Turings tankeeksperiment var et forsøk hvor en person fikk stille spørsmål til to andre personer, en mann og en kvinne som begge var i andre rom. Oppgaven til den som stilte spørsmål var å bestemme hvem som var mann og hvem som var kvinne. For at ikke stemmene skulle røpe det riktige svaret måtte spørsmål og svar være skriftlige.

Turing foreslo at en av personene som svarte på spørsmål kunne byttes ut med en maskin. Oppgaven for den som stilte spørsmål var nå å finne ut hvem som var menneske og hva som var maskin. Dette forsøket har fått navnet Turing-testen.

Det som programmet CAPTCHA gjør er dermed en omvendt Turing-test. Jeg antar at Turing hadde frydet seg over at problemstillingen er snudd, at det er maskinen som skal avgjøre hvem som er menneske og hvem som er maskin.

Med en slik vri er spørsmålet blitt om maskiner er smarte nok til å skille mellom mennesker og maskiner. Dessverre er det et krav for at programmer som CAPTCHA skal virke at maskiner er smarte nok til å skille mellom menneske og maskin, men ikke smarte nok til å imitere mennesker.

Det som kan være et tankekors er spørsmålet om det er mulig at maskiner kan være smarte nok til å lure mennesker, men ikke smarte nok til å lure andre maskiner...

Hva CAPTCHA egentlig gjør

Vi behøver heldigvis ikke bekymre oss over spørsmålet om maskinene overtar verden ennå. Det et program som CAPTCHA gjør er å presentere enkle tester hvor mennesker skal beskrive hva de ser i ett eller flere bilder, eller hva slags lyder de hører fra datamaskinens høytaler. For å gjøre det vanskelig for maskiner å utføre disse oppgavene er det lagt til støy og andre forstyrrende elementer.

Teorien bak systemene er at hjernen til et menneske er veldig dyktig til å løse slike oppgaver. Problemet er at mange mennesker i den virkelige verden har nedsatt syn eller hørsel, og de vil ha problemer med å løse mange av oppgavene. Vi kan ikke ha løsninger som avviser handikappede brukere med den påstand at de ikke er mennesker.

Med andre ord, programmer som CAPTCHA er ikke så smarte likevel.

Til toppen