Gnome 1.0 er klar

Det grafiske brukergrensesnittet Gnome for Linux og andre Unix-varianter er klar til gratis nedlasting i versjon 1.0.

Det grafiske brukergrensesnittet Gnome for Linux og andre Unix-varianter er klar til gratis nedlasting i versjon 1.0.

- Gnome tilbyr funksjonalitet på høyde med det du er vant til fra Windows 9x, sier webmaster i prosjektet, Christian Schaller, til digi.no. - Dette omfatter kopiering til mellomlager, dra-og-slipp og så videre. Det eneste viktige punktet som gjenstår, er skriverrutinene. Det arbeides nå med en avansert skrivermotor. Når den er klar, oppgraderes Gnome til 1.1.

Inntil da må utskrift håndteres av Linux selv, eller av de ulike applikasjonene, slik det var i DOS-verden før Windows.

- Red Hat har i dag en oppsettrutine for skrivere. Linux-applikasjoner som WordPerfect og StarOffice stiller med egne skriveroppsett, sier Schaller.

Gnome 1.0 tilbys i dag på 17 språk.

- Norsk er ennå ikke blant dem. Jeg håper på å få det unnagjort i løpet av et par måneder.

Schaller har merket seg en tidligere artikkel på digi.no om Corel Linux Desktop (se henvisning i høyre marg), og presiserer at Wine kan kjøres samtidig med Gnome for å oppnå Windows-kompatibilitet.

- Foreløpig er ikke Wine kommet lenger enn at det rekker til svært enkle programmer. Men prosjektet er svært løfterikt.

Ved siden av Linux, kan Gnome kjøres på BSD, Solaris, HP-UX og Digital Unix. Flere Linux-distributører vil inkludere Gnome, blant dem Red Hat, Debian GNU/Linux, LinuxPPC og SuSE.

Det er hard konkurranse mellom Gnome og KDE (K Desktop Environment) som er programmert med utgangspunkt i det kommersielle norsk-utviklede grafiske biblioteket Qt fra Troll Tech AS. Caldera er blant Linux-distributørene som holder seg til KDE, mens SuSE lar kunden velge fritt mellom rivalene.

- Vi prøver å få til et teknisk samarbeid. Uenigheten dreier seg rundt bruken av et bibliotek tilhørende et privat selskap. Selv om Qt-lisensen er formet slik at den ikke skaper problemer, frykter vi at Troll Tech kan få for stor innflytelse over Linux hvis KDE blir enerådende.

Schaller mener at Gnome også overgår KDE på andre områder, blant annet håndtering av TrueType-fonter, en Corba-basert objektarkitektur, og tilpasning til utviklere som programmerer i andre språk enn C++, blant dem Ada, C, Objective-C, TOM, Perl, Python og Guile.

Gnome er utviklet av rundt 250 programmerere spredt over hele kloden, under ledelse av Miguel de Icaza. De fleste av disse er frivillige. Red Hat har støttet arbeidet. Prosjektet identifiseres med Free Software Foundation (FSF) som ledes av GNU-grunnleggeren Richard Stallman. GNU står for "GNU is Not Unix" og ble startet for å spre tanken om fritt tilgjengelig programvare. FSF har utarbeidet en lisens kjent som "General Public License" (GPL). Den innebærer full frihet til å kjøre, kopiere, distribuere, studere, endre og forbedre ethvert GPL-lisensiert program.

For ytterligere informasjon og for å laste ned Gnome 1.0, følg henvisningen nedenfor eller til høyre til Gnomes nettsted.

Til toppen