GNU-lisensen skal revideres

Lisensen som Linux og mye annen gratis programvare distribueres etter, skal revideres.

Lisensen som Linux og mye annen gratis programvare distribueres etter, skal revideres.

Dagens utgave av åpen kildekodelisensen GPL – GNU General Public License – stammer fra 1991. GPL er ikke den eneste lisensen som kan brukes til å distribuere programvare i åpen kildekode, men den er den absolutt mest populære, med en andel på nærmere 75 prosent.

GPL tilhører Free Software Foundation (FSF), som i dag har publisert retningslinjer for hvordan lisensen skal revideres og bringes à jour med alt som er skjedd de siste femten årene. De siste årene er GPL utfordret av åpen kildekodelisenser som setter større begrensninger for gjenbruk av kode, og som har et annet forhold til programvarepatenter. FSF må også hanskes med åpne standarder som kan være definert slik at de per i dag ikke kan distribueres under GPL, blant annet på grunn av patentvilkår.

Retningslinjene er tilgjengelige fra nettstedet GPLv3.

Prosessen som skal føre til den nye utgaven av GPL starter med en gang: Bidragsytere oppfordres til å sende inn synspunkter fra i dag. Disse skal sammenfattes i et første utkast og presenteres på «International Public Conference for GPLv3» ved MIT 16. og 17. januar 2006. Man kan registrere seg som deltaker ved denne konferansen på GPLv3-nettstedet.

FSF-gründer Richard Stallman understreker at innkomne forslag skal vurderes med utgangspunkt i det han mener er fire grunnleggende friheter: At alle skal kunne studere koden til programvaren som de bruker, samt fritt kopiere den, endre den og distribuere den.

– GPLv3 skal beskytte disse frihetene under dagens tekniske og sosiale forhold. Den vil forholde seg til nye bruksmønstre og løpende globale krav fra kommersielle og ikke-kommersielle brukere, understreker Stallmann, uten derved å røpe særlig av innholdet i de endringene han mener er nødvendig.

HP, Novell og Red Hat er blant dem som hilser GPLv3-initiativet velkommen.

Etter det første utkastet i januar, ventes et revidert utkast i juni, og et eventuelt tredje utkast i løpet av høsten. FSF har det endelige ordet.

    Les også:

Til toppen