Go West, Nerd - USA åpner for mer import av kunnskap

På tross av at amerikansk økonomi har problemer med å tåle veksten, ønsker USA å importere flere folk for å sikre fortsatt full fart inn i fremtiden.

President Clinton signerte tirsdag, på vei tilbake fra Midtøsten, en ny lov som åpner for import av mer høyteknologisk kompetanse til det amerikanske arbeidsmarkedet.

Den nye loven setter antallet immigranter som kan komme inn i USA på såkalt H-1B visa til 195.000 hvert år de neste tre årene. I utgangspunktet hadde styresmaktene sluppet gjennom 107.500 i år og 65.000 de neste årene dersom ikke loven var blitt godkjent.

Totalt betyr dette omlag 347.500 flere formodentlig kloke hoder inn i amerikansk økonomi de neste tre årene.

Lovforslaget er imidlertid ikke kommet gjennom uten sverdslag. President Clinton ønsket samtidig med undertegnelsen å foreta loveendringer som gjorde det enklere for folk som allerede er i USA å bli lovmessig registrert med permanente oppholdstillatelser. Så langt har Kongressen ikke akseptert å se disse tingene i sammenheng.

Loven er også vedlagt formanende ord fra Presidenten når det gjelder myndighetenes rolle i å forsikre seg om at de som kommer inn på H-1B visa virkelig besitter unike egenskaper og ikke fortrenger dagens amerikanere fra arbeidsmarkedet ved å arbeide for lavere lønn.

Oppstår det slike problemer, føler Clinton seg sikker på at Kongressen vil revurdere denne oppmykningen.

- Vi må møte behovet for kompetanse innen høyteknologisektoren ved å åpne for flere midlertidige arbeidstillatelser, sier Clinton.

Avgiften for visa økes også fra 500 til 1000 dollar. Inntektene skal gå til finansiering av diverse omskoleringsprogram.

Til toppen