God butikk på elektronisk ID

Buypass-sjef Gunnar Lindstøl merker nå at flere tar i bruk tjenester på nett.

God butikk på elektronisk ID

Buypass-sjef Gunnar Lindstøl merker nå at flere tar i bruk tjenester på nett.

Buypass og BankID er de to store aktørene på markedet som leverer ID basert på det høyeste kravet til sikkerhet til PKI (public key infrastructure).

Til neste år kommer det nasjonale ID-kortet, og det forventes en frisk kamp om nettkunder som skal gjøre transaksjoner på nett og trenger sikker signatur.

Bankene hevder å ha 1,9 millioner bankID-kunder i dag. Buypass på sin side har to millioner kunder gjennom Norsk Tipping. Hvem som faktisk er størst vil bero på antall transaksjoner.

Kunder som registrerer seg hos Norsk Tipping inngår automatisk en tredjepartavtale med Buypass og oppretter en slags bankkonto der innsatsmidler og gevinster blir liggende. Kortet kan ha flere typer elektronisk ID.

Inntektene til Buypass økte fra 106 millioner i 2007 til 131 millioner i 2008. Årsresultatet før skatt ble på 41 millioner, en forbedring på 20 millioner fra foregående år.

- Vi ser endelig nå en økning i bruken av våre tjenester. Dermed øker også våre transaksjonsbaserte inntekter, sier Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass.

I dag benyttes Buypass-løsninger til gjennomføring av 15 millioner transaksjoner per måned, enten gjennom elektronisk identifikasjon, signering eller betaling.

Foruten tippekundene har Buypass fått et grep i den offentlig sektor. Etter at Buypass inngikk en rammeavtale for helsesektoren i 2006, har selskapet vunnet kontrakter med Helse Midt-Norge for implementering av løsning for elektronisk identifikasjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Løsningene benyttes til pålogging på arbeidsstasjoner og tilgang til systemer med pasientsensitive opplysninger. Tilsvarende løsning er satt i produksjon ved det nye Akershus Universitetssykehus HF (Ahus).

I tillegg benytter Nav Buypass-løsninger for å sikre kritisk meldingsflyt mellom etaten og virksomheter som legekontorer, apoteker og poliklinikker. Ved utgangen av fjoråret var løsningen levert til over 50 prosent av primærhelsetjenesten. Økt bruk av løsningene resulterte i mer enn tre millioner transaksjoner mot Buypass ID-systemer for validering av e-signaturer i 2008.

Blant virksomhetene som benytter Buypass løsninger og tjenester er Norsk Pensjon, SEB Kort, Rikshospitalet, Møller Bilfinans med tjenesten tryggbilhandel.no, Posten omadressering, Nav, Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå, Brønnøysundregistrene, Lånekassen, Konkurransetilsynet, Kredittilsynet, Norges Bank, Økokrim, Politidirektoratet, Statens innkrevingssentral, Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Husbanken og Altinn.

Til toppen