God resultat-bedring i BBS

Bankenes Betalingssentral bedrer sitt resultat. Selskapet omsatte i 2004 for 1.468 millioner, en liten økning fra 1.455 millioner i 2003. Driftsresultat økte prosentmessig langt mer, fra 81 millioner til 89 millioner.

Årsresultatet økte fra 50 til 63 millioner.

Til toppen