God resultatvekst i Tandberg

Tandberg ASA leverte onsdag et godt resultat etter tredje kvartal til tross for marginal vekst i omsetningen i forhold til andre kvartal. Selskapet mener omsetningen i kvartalet var lav for hele bransjen, men har kapret flere store og viktig kunder de siste månedene.

Tandberg ASA leverte onsdag et godt resultat etter tredje kvartal til tross for marginal vekst i omsetningen i forhold til andre kvartal. Selskapet mener omsetningen i kvartalet var lav for hele bransjen, men har kapret flere store og viktig kunder de siste månedene.

Tandberg ASA leverte onsdag et resultat før skatt på 10,4 millioner kroner av en omsetning på 118,4 millioner kroner i tredje kvartal.

Omsetningsveksten er på 91 prosent i forhold til samme periode i fjor, men kun marginalt høyere enn andre kvartals omsetning på 114,7 millioner kroner. Dette forklarer finansdirektør Terje Rogne med en normalt lav omsetning i hele markedet i dette kvartalet.

76 prosent av selskapets omsetning i tredje kvartal kommer fra Nord-Amerika. I første halvår var denne andelen på 69 prosent. Omsetningsveksten i Europa har vært på 37 prosent det siste året (kvartal mot kvartal).

Selv i Asia kan Tandberg nå notere seg for en viss suksess med tildels betydelige leveranser til sentrale myndigheter i Vietnam og Sør-Korea hvor videomøter brukes til kommunikasjon med lokale og regionale myndigheter.

Resultatveksten er formidabel da selskapet har en break-even omsetning på rundt 100 millioner kroner i kvartalet, og omsetning utover dette nivået gir et betydelig resultatbidrag. Resultatet de siste kvartalene har svingt mellom et svakt underskudd og et overskudd på 4,4 millioner kroner.

Det er særlig de store og dyre løsningene (spesielt Vision 2000) som har satt fart i omsetningen til Tandberg, men selskapet vil ikke oppgi fordelingen av omsetningen på ulike produkter.

Under en resultatpresentasjon onsdag ettermiddag la selskapet spesielt stor vekt på at de lykkes godt i rekrutteringen av store bedrifter og organisasjoner, spesielt inne offentlig sektor i USA.

Tandbergs administrerende direktør Bengt Thuresson venter at videokonferansemarkedet i løpet av begynnelsen på 1999 kommer opp i et volum på 50.000 enheter årlig. For i år tror Thuresson at omsetningen målt i enheter har økt med 50 prosent.

Selskapet innrømmer at det er et visst prispress i markedet, men mener at fokus på høy-ende løsninger til en viss grad skjermer selskapet for det verste prispresset.

I tredje kvartal har Tandberg utviklet en set-top løsning som har fått navnet Vision 800. Produktet er tiltenkt en rolle mer som et volumprodukt, og for å møte deler av konkurransen fra Polycom.

Tandbergs mye omtalte volum-konsept NuVision, går fremdeles ikke så bra som det burde. Dette forklarer selskapet delvis med at "det tar lang tid å bygge opp en prospect-liste".

NuVision har i kvartalet inngått 140 nye kontrakter, og installert og inntektsført 151 kontrakter. I andre kvartal var tilsvarende antall avtaler 375, mens 197 enheter ble installert og inntektsført. Etter andre kvartal rapporterte NuVision en "ordrereserve" på 178 enheter, og etter tredje kvartal er den tilsvarende ordrereserven på 167 enheter. Det er nå totalt inntektsført 347 installasjoner.

Tandbergs ledelse gir uttrykk for at det er stor usikkerhet knyttet til ordrereserven. Samtidig sier ledelsen at de selv med en forventet bedring i fjerde kvartal for NuVision ikke har tro på at selskapets mål for året vil bli nådd. Dermed vil trolig balanseposter knyttet til forpliktelsene i avtalen bli ryddet ut ved utgangen av året. Det dreier seg om poster på totalt 33 millioner dollar som i dag står i balansen som gjeld og goodwill.

Thuresson gir dermed et ganske så sterkt signal til NuVisions ledelse.

Lanseringen av Tandbergs nye topp-produkt, Vision 5000, har også blitt en utfordring for NuVision, som i stor grad har basert markedsføringen sin på Vision 2000.

Tandberg jobber nå for at NuVision skal bli flinkere til å generere nettverksinntekter knyttet til de kontraktene som er inngått.

Ett lyspunkt i relasjon til NuVision-konseptet er at markedsaktivitetene som er igangsatt av selskapet, skal ha gitt god drahjelp til Tandberg Inc. som er ansvarlig for den "normale" distribusjonen i USA.

Mens utviklingen i NuVision er såpass laber at man ikke kan utelukke at Tandberg må revurdere konseptet, ser tradisjonell distribusjon ut til å fungere stadig bedre, uten at kostnadsbasen blir øket. I løpet av det siste kvartalet har Tandberg inngått distribusjonsavtaler med to audio/video-integratører, AMD i California og AVI i Texas.

Etter kjøpet av CBCI våren 1997 maktet selskapet å redusere antall ansatte i dette selskapet betydelig. Tandberg har i dag rundt 200 ansatte internasjonalt, et nivå ledelsen gir uttrykk for at er tilstrekkelig i dagens situasjon.

Tandberg ASA har en egenkapital-andel på 60 prosent. Dersom postene knyttet til NuVision renskes ut av balansen blir egenkapital-andelen på rundt 80 prosent.

Selskapet har også godt med kontanter og således stor finansiell fleksibilitet.

Tabell. Resultat tredje kvartal, alle tall i millioner kroner.

1998 1997
Omsetning 118,4 77
Driftsresultat 8,8 (0,4)
Resultat før skatt 10,4 0,2
Til toppen