God start for Bankia

Den nye nettbanken Bankia er fornøyd med sitt første kvartalresultat.

Den nye nettbanken Bankia er fornøyd med sitt første kvartalresultat.

Etter tre måneder kan Bankia Bank skilte med 17.000 kortkunder, og opplyser i en pressemelding at de har nådd 40 prosent raskere vekst enn forventet.

- Dersom strømmen av kundesøknader fortsetter i samme tempo som i våre tre første driftsmåneder, når vi budsjettert antall kunder for 12 måneder allerede etter 6-7 måneders drift. Per 15 oktober har vi til sammen 17.000 kortkunder. Det er fem tusen flere kunder enn vi budsjetterte med - eller vel 40 prosent raskere vekst enn beregnet. Banken har satt som mål å nå 40.000 kunder i løpet av de første 12 driftsmånedene, sier administrerende direktør Christina Åhlander i forbindelse med fremleggelsen av bankens første kvartalsegnskap.

Bankia ble stiftet 29 juni i år, og bak etableringen står blant annet Meridian, Kistefos Venture Capital, Skaufoss, Selvaag Invest, Armadillo og Strømmen Invest.

- Resultatet av ordinær drift i bankens tre første driftsmåneder, er på minus 5,1 millioner etter skatt, opplyser Åhlander.

Utlån til kunder etter første driftskvartal var på 72,2 millioner kroner. Bankens ansvarlige kapital ved utgangen av tredje kvartal er 69,8 millioner kroner, som gir en kapitaldekningsgrad på 76,2 prosent og en kjernekapitaldekning på 54,3 prosent.

Til toppen