God vekst og kundestrøm til Mamut

Mamut-sjef Eilert Hanoa trekker til seg et jevnt tilsig av nye kunder.

Mamut-sjef Eilert Hanoa trekker til seg et jevnt tilsig av nye kunder.

Programvareselskapet Mamut kan i dag vise til et godt første halvår med 22 prosent organisk vekst på salg av administrative programvareløsninger til små og mellomstore virksomheter i Europa.

Administrerende direktør Eilert Hanoa har fått over 5 500 nye kunder det første halve året.

Mamut fikk en omsetning i andre kvartal på 53 millioner kroner mot 43 millioner i samme periode i fjor, tilsvarende en vekst på 22 prosent. Selskapets omsetning for første halvår øker til 112 millioner kroner.

Driftsresultat (EBIT) ble 2,9 millioner kroner i andre kvartal, tilsvarende en vekst på 62 prosent fra i fjor.

Hanoa forteller i en pressemelding at selskapet har solid fremgang i samtlige seks markeder.

Han legger opp til ytterligere vekst med nye produkter og tjenester de kommende kvartaler, kombinert med videreutvikling av selskapets kjerneprodukt, Mamut Business Software.

Selskapets mål er å forenkle hverdagen for stadig flere virksomheter i Nord-Europa. Blant løsningene som introduseres er Mamut Business Network, Mamut Online Solutions, Mamut ServiceSuite og Mamut Butikkdata (POS).

– Et av Mamuts overordnede mål er å investere i løsninger som gir samtlige brukere økt nytte og fortjeneste, samtidig som det styrker vår posisjon i alle seks markeder. Fordi vi baserer våre løsninger på samme kildekode kan vi utnytte og forsterke skalafordelene i Mamuts forretningsmodell, sier Hanoa.

Mamut har i løpet av kvartalet blitt den største aksjonæren i det børsnoterte selskapet Active 24 ASA. Til sammen har 500 tidligere aksjonærer i Active 24 solgt sine aksjer til Mamut, inkludert de tidligere største aksjonærene i selskapet. Mamut vil nå fremme et pliktig tilbud på samtlige aksjer i selskapet.

– Mamut har oppnådd en eierandel på over 45 prosent i løpet av seks uker, noe som viser at prisen på 6,50 kroner har vært et godt tilbud til aksjonærene i Active 24, sier Hanoa.

Selskapet opprettholder sitt fokus på å etablere og forsterke strategiske samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere i ulike markeder for å øke distribusjonen av Mamuts produkter og tjenester. Mamut Business Network og Mamut Online Solutions er to av initiativene som utvider Mamuts eksisterende produktportefølje rettet mot SMB- og privatmarkedet.

Til toppen