Gode karakterer gir lønnshopp

Toppkarakterer kan gi en nyutdannet sivilingeniør 100.000 kroner mer i begynnerlønn.

Toppkarakterer kan gi en nyutdannet sivilingeniør 100.000 kroner mer i begynnerlønn.

Steria, Accenture, Bouvet, IBM, Trolltech og Ericsson er blant de mange IT-selskaper som i år vil ansette flere mennesker. Og alle synes å ville ha de flinkeste av de flinkeste.

Det skal ikke mangle på verken lønn, kompetanseutvikling eller frynsegoder for den rette kandidaten.

Utsiktene for å få jobb har sjelden vært bedre. Fra studentkullet som gikk ut i fjor sommer ved NTNU, hadde 43 prosent sikret seg fast jobb allerede flere måneder i forveien. 62 prosent av studentene hadde jobb i juni.

Men det er ikke lenger nok å bare smukke seg med tittelen sivilingeniør. Nå er det karakterene som teller. Studenter som i snitt hadde A, fikk en begynnerlønn på 450 000 kroner, i forhold til 350 000 for studenter med C i snitt.

Dette er langt over lønnstallene IKT-Norge opererer med ut fra sin årlige lønnsstatistikk basert på tall fra IT-selskaper.

    Les også:

Ferske tall fra linjeforeningen for industriell økonomi og teknologiledelse – Bindeleddet –, viser at gjennomsnittslønnen for en nyutdannet student innen linjefagene industri eller økonomi, nå ligger på 370 000 kroner.

Dette er tall for studiet industiell økonomi og teknologiledelse på NTNU, som normalt ligger langt over de andre studiene både i karakterer, jobbtilbud og lønnsnivå.

– Vi har aldri opplevd bedre jobbmarked enn nå. I praksis er de aller fleste sikret jobb etter studiene, i alle fall hvis man har gode karakterer, sier instituttleder Øystein Moen til Dagens Næringsliv.

Han mener at arbeidsgivere er mer skeptiske til dem som har sin utdanning fra utlandet. Dermed gir utdanning fra etablerte og kjente studier i Norge et fortrinn i arbeidsmarkedet.

Til toppen