Gode råd om IT og utdanning

Henning (21) lurer på hva det er smartest å satse på innen data, og hva som er mest etterspurt.

Henning (21) jobber 'innen data', og har følgende spørsmål:

"Jeg ønsker å ta utdannelse innen data. Har ikke gymnas eller annen skole da jeg gikk direkte i arbeid etter fullført ungdomsskole. Jeg føler at det jeg har holdt på med innen data lærer jeg fort (litt Visual B - samt en del andre programmeringsspråk.)

Jeg trenger rett og slett et råd : Hva er smartest å satse på innen data. Bør det være innen nettverk (MCSE?) eller bør det være innen programvare-utvikling. Hvilket program bør jeg lære meg? Hva er mest etterspurt? Hva kommer jeg lengst med? C++, VB , Java , HTML..."

Anne svarer: Litt vanskelig å gi deg råd ettersom jeg ikke har snakket med deg. Du spør her også om ting vi ofte får spørsmål om, og jeg har sendt spørsmålet videre til Arne Petter Omholt som er produktsjef i konsulentselskapet Basefarm. Han er utdannet cand.scient, og sier følgende:

"Det viktigste spørsmålet er hvor lang utdannelse du har lyst til å ta.

  • Siv.ing/Cand.Scient, 5 år på universitet pluss 3 år på videregående.
  • Ingeniør, 3 år på ingeniørhøyskole, pluss videregående.
  • Diverse 1-2 års høyskolekandidatstudier, pluss videregående
  • Næringsakademiet o.l, 1-2 år uten krav til forkunnskaper

Tyngre jobber innen utvikling, drift eller webutvikling krever gjerne universitetsutdannelse. Næringsakademiet, IT-Akademiet eller liknende, kvalifiserer gjerne for Intern-IT drift eller enkel webdesign.

Det neste spørsmålet blir hva slags type du er:

  • Er du teoretisk og analytisk sterk?
  • Er du flink med detaljer? Er du typen som kan grave deg ned i problemer?
  • Er du en "doer"?

Er du teoretisk og analytisk sterk så sats på en universitetsutdannelse. Er du mer en praktisk "doer" med dårlig tid, så sats på en kortere utdannelse. Driftsfolk er ofte mer detaljorienterte enn utviklere. En tung systemutvikler må være analytisk, noe som ikke er nødvendig i alle driftsjobber.

UNIX-drift krever tung fagkompetanse, og de fleste har universitetsutdannelse.

Ikke tenk altfor mye på teknologi. Det er mye viktigere å være god enn å kjenne riktig teknologi.

Finn ut hvor lang utdannelse du vil ta og hva du egner deg til.

Har du et spørsmål til Anne Dahl?

Spør Anne Panne-jeger

Til toppen