Gode resultater med online-studier og egen laptop

IT-Akademiets online-studier har blitt godt mottatt. Studentene er fornøyd med sin fleksible studiehverdag, og studiemodellen høster anerkjennelse fra både nordisk og europeisk hold.

IT-Akademiets online-studier har blitt godt mottatt. Studentene er fornøyd med sin fleksible studiehverdag, og studiemodellen høster anerkjennelse fra både nordisk og europeisk hold.

IT-Akademiet startet sine e-læringsstudier i midten av september i år, og første gjennomførte test viser svært gode resultater.

- Når vi sammenlikner IT-Akademiets online-studier med hva som foregår både i Norden og Europa forøvrig, er det veldig tydelig at IT-Akademiet i øyeblikket er i front, uttaler Bjarne K. Petersen, som er lektor ved Vordingborg Statsseminarium nær København, i en pressemelding.

Både Christian Holm-Glad, prosjektleder for IT-Akademiets e-læringssatsning, og marketingsjef Jorunn Røed er glade for anerkjennelsen.

Røed mener det er tre faktorer som utpeker seg når denne satsningen nå evalueres. - Den bærbare maskinen som alle studentene fikk ved studiestart, de elektroniske verktøyene som studiesystemet tilbyr, samt "blendingmodellen" vår.

IT-Akademiet valgte en såkalt "blendingmodell" på bakgrunn av forsknings- og erfaringsresultater fra USA, Canada og Australia. Dette er en helt ny studieform i Norge. Resultatene viser, ifølge pressemeldingen, at ren fjernundervisning over nettet ikke tilfredsstiller de behov studentene har for faglig og individuell oppfølging av læreren, samt sosialt og faglig samspill med andre.

"Blendingmodellen" innebærer en blanding av undervisning i fysiske klasserom, undervisning via virtuelt klasserom over nettet, og selvstudium fra ulike typer studiemateriell. Studiematerialet ligger på web og består av opptak av forelesninger og den klasseromsundervisning klassen har hatt, webbaserte treningsprogram i bruk av applikasjonene, og bøker.

- Studentene får tilgang til mailsupport og diskusjons-databaser, og dette benyttes svært flittig, forteller Christian Holm-Glad. Han legger vekt på at læreren er sentral i dette opplegget.

IT-Akademiet vil fra begynnelsen av neste år tilby sitt IT-Kandidatstudium etter online-modellen i Oslo, Stavanger og Trondheim. I tillegg skal Webdesign-studiet også tilbys i Oslo.

Til toppen