Gode samaritaner på nett

Alle trenger noen å snakke med når livet røyner på. Nå har Kirkens Bymisjon etablert Nettsamaritanene - en nett-tjeneste for dem som har det aller tyngst.

Alle trenger noen å snakke med når livet røyner på. Nå har Kirkens Bymisjon etablert Nettsamaritanene - en nett-tjeneste for dem som har det aller tyngst.

Når livet er på det mørkeste, kan kontakten med kyndige medmennesker bety forskjellen mellom liv og død. Derfor har det allerede lenge eksistert telefonnumre å ringe for mennesker i krise - enten det gjelder angst og depresjoner, eller bearbeidelse av sorg, smerte og følelsen av meningsløshet.

Kirkens Bymisjon har nå tatt denne samaritan-virksomheten et skritt videre, og har etablert Nettsamaritanene. Her kan man sende mail og få svar innen 24 timer, og man kan sende via en anonymiseringstjeneste dersom man ikke vil røpe mailadressen sin.

Det finnes også en rekke linker til andre nyttige nett-ressurser, foruten opplysninger om hva du kan gjøre dersom du ønsker å bidra med en hjelpende hånd.

Med andre ord: Dette er gode samaritaner i ordets rette forstand. Og de tar nettet til hjelp, fordi i våre dager er det for mange et viktig - for ikke å si det viktigste - kommunikasjonsmediet. Videre er e-post både intimt og anonymt på samme gang, hvilket gjør det spesielt egnet til å ta opp de tyngste problemstillingene, de som kanskje ikke er så lett å sette ord på ansikt til ansikt.

Kort sagt: Dette er nett-teknologi i det godes tjeneste. Og jeg har sjelden sett en nett-tjeneste jeg mer helhjertet har kunnet gratulere og ønske lykke til.

Til toppen