Gode starttilbud - få brukere

Seks nordiske mobilselskap tilbyr nå kommersielle tjenester. I startfasen lover de fleste gode introduksjonstilbud. Akkurat det er det enkelt å love for en mobilteknologi der terminalene så og si er ikkeeksisterende. Prisene i Norge er i det minste enkle å forstå.

Hos de norske forhandlerne er det bare Motorolas terminal Timeport 260 som er tilgjengelig med en GPRS-funksjon. De fleste større mobilprodusentene sier de har GPRS-terminaler under utvikling og klare for markedet i løpet av våren, sommeren og høsten. digitoday.no har derfor brukt fredagen til å lese om mobilselskapenes prising av de nye GPRS-tjenestene inntil et større terminalutvalg kommer. Konklusjonen så langt er at det er de færreste som har laget vanskelig prissetting av den nye tjenesten.

Faktisk skal både Telenor Mobil og NetCom ha honnør for å ha gjort prissettingen enkel å forstå i startfasen av denne tjenesten.

Danske Sonofon åpnet for GPRS den 2. januar med en gratis introduksjonstjeneste, bortsett fra innmeldings og abonnementsavgiften da. Prisen kan virke stiv med utgangspunkt i at tjenesten er ny og brukerne få. Fra første april blir det imidlertid enda dyrere, men selskapet melder at prisene forventes å bli justert i forhold til markedet. Og sier at det betyr lavere priser etter hvert som flere tar i bruk GPRS.
Tele Danmark lanserte sine tjenester 24. januar, i første rekke til bedriftsmarkedet og andre med mobil datakommunikasjon. Gratis bruk i introduksjonsperioden som varer ut mars, men også her må kunden betale innmelding og abonnement.

Mobilix har også varslet sine GPRS-tjenester rundt månedsskiftet januar/februar, men per dags dato foreligger det ingen opplysninger om dette.


Finske Sonera lanserte GPRS 11. desember i fjor med en fast pris uansett bruk på 99 finske mark, eller 137 kroner, med dekning i de største byene. Senere er dekningen utvidet til hele landet. Selskapet lover en løsning som gir opptil 100 kb/s, men fra starten vil terminalene begrense dette til 20 kb/s. Den endelige prisstrukturen for GPRS blir presentert i vår.

NetCom og Telenor Mobil lot GPRS-tjenestene lansere henholdsvis 31. januar og 1. februar. NetComs dekning er fra starten begrenset til Østlandet og de største byene, men regner med nasjonal dekning i løpet av første halvdel av februar. Telenor Mobil har nasjonal dekning for sin GPRS-tjeneste fra lanseringen. Begge operatørene velger ikke å ta innmeldingsavgift eller abonnementsavgift, i det minste ikke fra starten.

NetComs introduksjonstilbud er at selskapet ikke tar betalt for GPRS i februar. Telenor Mobil tar betalt - men i motsetning til NetCom per kB - og varsler nye priser fra 1. juli.


GPRS-tjenester og priser i norske kroner per dags dato:

Fakturerer per kB Pris for første MB Deretter per MB Etablering Abonnement
NetCom (N) ja 0 0 0 0
Telenor Mobil (N) nei 100 25 0 0
Tele Danmark (DK) 27,5 27,5 109 264 (kvartal)
Sonofon (DK) 0 0 109 330 (kvartal)
Sonera (FI) 0 0 137 (måned)
Europolitan (S) 129/0 129/0 143/271
Kilde: selskapene.
Diverse merknader i tilknytning til tabellen:
NetCom: Gratis bruk ut februar. deretter 75 kroner for første MB og 25 kroner for de neste MB'ene.
Telenor Mobil: Oppgitte priser er et introduksjonstilbud ut juni. Fakturerer med 10 øre per kB inntil en MB, deretter 2,5 øre per kB.
Sonofon: Øker prisene 1. april til 700 kr i etablering og 300 kr per kvartall. Dessuten blir trafikkprisen på mellom 20 og 25 kr per MB
Tele Danmark: Oppgitt kvartalspris er GPRS som eget abonnement. Som tillegg til eksisterende abonnement: 120 kr. Gratis bruk ut mars da prisen per MB blir 27,5 kr.
Sonera: Pris for ubegrenset bruk. Kommer med nye priser i vår.
Europolitan: Deler tjenesten i GPRS Wap og Surf, som per MB koster 129 kr og 0 kr, månedsavgift hhv 143 kr og 271 kr. Nye priser fra 1. april; etableringsavgift på 184 kr, samt GPRS WAP 161/måned og GPRS Surf 18,4/MB. Europolitan Data GPRS 18,4/mnd foruten etableringsavgift.
Gjelder alle; sjekk operatøren eller forhandleren for detaljerte opplysninger ved kjøp. Prisene ble samlet inn og oppdatert fredag 2. februar 2001. Forbehold for feil.
Til toppen