Gode tider for beslutningsstøtte

Kravet til elektroniske systemer for hvitvasking har gitt god butikk for SAS Institute.

Sas Institute leverer løsninger innen såkalt business intelligence, der formålet er å hjelpe kunder med smartere forretning i forhold til kundehåndtering, virksomhetsstyring, risikostyring og leverandørhåndtering.

Det er spesielt store kontrakter med DnB Nor, Nordea, If og Sparebank 1 Gruppen som har satt fart på butikken.

Nordea og DnB Nor har investert 100 millioner kroner i lovpålagt elektronisk overvåkingssystem, ifølge Dagens Næringsliv.

Det forventes at det nye systemet kan opptil tidoble antall hvitvaskingmeldinger.

Kommunikasjonsrådgiver Mari Bræin Faarberg i SAS Institute viser til den nye hvitvaskingsloven av 1. januar i år som krever at alle norske finansinstitusjoner skal ha et elektronisk system mot hvitvasking.

Ny lov om hvitvasking trådte i kraft 1.1.2004 og gjelder for finansinstitusjoner, forvaltningsforetak, forsikringsselskap, verdipapirregistre, og pensjonskasser. Fra 1.1.2005 gjelder også kravet om elektronisk overvåkning. Loven pålegger finansinstitusjoner å etablere elektroniske overvåkingssystemer for å utrede og rapportere mistenklige transaksjoner.

Sas Institute står bak leveransen av en antihvitvaskingsprogramvare som skal hjelpe bankene til å fange opp økonomisk kriminalitet.

DnB Nor og Nordea står for 70 prosent av alle banktransaksjoner i Norge, anslår Faarberg til digi.no.

Nå girer selskapet opp og øker staben med flere selgere og rådgivere. I alt tolv skal ansette og ni er allerede på plass.

Til toppen