Gode tider for beslutningsstøtte

Kravet til elektroniske systemer for hvitvasking har gitt god butikk for SAS Institute.

Kravet til elektroniske systemer for hvitvasking har gitt god butikk for SAS Institute.

Sas Institute leverer løsninger innen såkalt business intelligence, der formålet er å hjelpe kunder med smartere forretning i forhold til kundehåndtering, virksomhetsstyring, risikostyring og leverandørhåndtering.

Det er spesielt store kontrakter med DnB Nor, Nordea, If og Sparebank 1 Gruppen som har satt fart på butikken.

Nordea og DnB Nor har investert 100 millioner kroner i lovpålagt elektronisk overvåkingssystem, ifølge Dagens Næringsliv.

Det forventes at det nye systemet kan opptil tidoble antall hvitvaskingmeldinger.

Kommunikasjonsrådgiver Mari Bræin Faarberg i SAS Institute viser til den nye hvitvaskingsloven av 1. januar i år som krever at alle norske finansinstitusjoner skal ha et elektronisk system mot hvitvasking.

Ny lov om hvitvasking trådte i kraft 1.1.2004 og gjelder for finansinstitusjoner, forvaltningsforetak, forsikringsselskap, verdipapirregistre, og pensjonskasser. Fra 1.1.2005 gjelder også kravet om elektronisk overvåkning. Loven pålegger finansinstitusjoner å etablere elektroniske overvåkingssystemer for å utrede og rapportere mistenklige transaksjoner.

Sas Institute står bak leveransen av en antihvitvaskingsprogramvare som skal hjelpe bankene til å fange opp økonomisk kriminalitet.

DnB Nor og Nordea står for 70 prosent av alle banktransaksjoner i Norge, anslår Faarberg til digi.no.

Nå girer selskapet opp og øker staben med flere selgere og rådgivere. I alt tolv skal ansette og ni er allerede på plass.

Til toppen