Gode tider for forvaltere av innhold

Open Text-distributøren Psiam merker økt etterspørsel etter løsninger for å temme informasjonsflommen.

Open Text-distributøren Psiam merker økt etterspørsel etter løsninger for å temme informasjonsflommen.

Mengden av digitalt lagret informasjon fortsetter sin kraftige vekst. Mange bedrifter erfarer at det kan være svært vanskelig å finne fram i massen av e-post og dokumenter. Behovet for struktur og orden på digital informasjon tvinger seg derfor fram i stadig større grad.

I USA er dette behovet skjerpet av nye regler om lagring av e-post og dokumenter. Alt dette har åpnet et stort marked for IT-bransjen: løsninger for å forvalte innhold, også kjent som «enterprise content management» eller ECM.

I Norge er det ingen offentlige krav til hvordan bedrifter skal lagre informasjon. Derfor er det i hovedsak selve informasjonsflommen som motiverer markedet for innholdsforvaltningssystemer. Blant dem som har satt seg fore å dekke dette markedet, er Psiam, distributør for ECM-løsninger fra en av de større amerikanske leverandørene, Open Text.

– Vi får nå stadig flere henvendelser fra bedrifter som ønsker struktur på sine data, sier salgsdirektør Jan Øyvind Nilsen til digi.no.

Open Text dekker innholdsforvaltning og arbeidsflyt til store bedrifter. Det europeiske hovedkontoret ligger i Tyskland. Norske Psiam samarbeider tett med det nordiske kontoret i København.

Dokumenthåndtering, håndtering av nettinnhold, e-post håndtering, elektroniske skjema, digital aktivaforvaltning og innholdsarkivering, er blant oppgavene verktøyet LiveLink skal kunne håndtere ute hos kunden.

Forventningen er at etterspørselen vil øke. Analyseselskapet Gartner anslår at størrelsen på digitale postkasser i bedrifter vokser med 40 prosent per år. Samtidig har forretningskritisk informasjon som blir sendt som vedlegg til e-post økt med over 60 prosent i løpet av de senere år.

Gartners analysedirektør Josh Krischer tror at Norge innen to år også vil innføre tvungen arkivering av e-post, slik USA har det i dag.

I Norge er NetCom blant de første bedrifter som nå implementerer e-postarkiv som håndterer e-post gjennom de ulike fasene av dokumentenes livssyklus. Arkivet er på rundt 1,5 terabyte.

Til toppen