Gode tider for IT-konsulenter

Siviløkonomer er attraktive som IT-konsulenter - og lønnen blir stadig bedre.

Gode tider for IT-konsulenter

Siviløkonomer er attraktive som IT-konsulenter - og lønnen blir stadig bedre.

Statistikk fra Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2008, viser at gjennomsnittslønnen for siviløkonomer med ti års arbeidserfaring er 710.000 kroner, inkludert bonus og tilleggsytelser, går det frem av en melding. Over 3300 tidligere BI-studenter deltok i undersøkelsen, hvor 685 av respondentene var siviløkonomer.

IKT-bransjen er en av de mest populære bransjene for siviløkonomene, viser undersøkelsen.

Siviløkonomene som gikk ut i 1998, tjener i dag 710.000 kroner i snitt. Uten bonuser og tilleggsytelser har de en lønn på 626.000 kroner.

– Den gode lønnsveksten reflekterer to ting. Denne yrkesgruppen har en allsidig økonomisk kompetanse som arbeidsgivere verdsetter, og som det er stor etterspørsel etter. Videre sier det noe om hvem som begynner på studiet. Dette er svært ambisiøse og motiverte personer. Jeg tror at motivasjon i ung alder og suksess senere i karrieren henger sammen, sier Dag Morten Dalen, professor og faglig leder på siviløkonomstudiet ved BI, ifølge pressemeldingen.

Vurderer de en ny stilling, kommer høy årslønn likevel på femteplass over de viktigste kriteriene, viser undersøkelsen. Dette blir forbigått av interessante arbeidsoppgaver, personlig utvikling, kompetanseutvikling og fleksibilitet.

– Jeg mener dette reflekterer at de har relativt høy lønn. Hvis de tjente mindre, hadde kanskje lønn kommet høyere opp på listen, sier Dalen.

Konstituert administrerende direktør i Siviløkonomene, Turid Elisabeth Solvang, forteller at BIs fastlønnsstatistikk er tett opptil foreningens egne tall.

Solvang sier at en nyutdannet siviløkonom hadde en gjennomsnittlig fastlønn på 279.000 kroner i 1998. Med rundt ti års erfaring er den 613.000 kroner, noe som betyr at de har mer enn doblet lønnen i denne perioden. Lønnsveksten er på 120 prosent.

– En så god utvikling over så mange år, gjenspeiler nok også kvaliteten i arbeidet som utføres. Utdanningen danner et viktig grunnlag for dette. Det er et tradisjonsrikt studium som har stor anseelse i næringslivet. Arbeidsgivere kjenner godt til studiet, og har lang erfaring med å ansette siviløkonomer. De vet hva de får, og dette belønnes, sier Solvang.

De mest populære bransjene blant siviløkonomene som deltok i undersøkelsen, er bank, finans og forsikring, etterfulgt av varehandel og IKT. Hele 95 prosent jobber i privat sektor.

Rundt 80 prosent sier de er fornøyde med jobben de har i dag, og nærmere 90 prosent ser lyst på fremtidige karrieremuligheter.

Siviløkonomenes lønn (inkludert bonus og tilleggsytelser):

• 10 års erfaring: 710.000 kr (uteksaminert i 1998)

• 7 års erfaring: 689.000 kr (uteksaminert i 2001)

• 5 års erfaring: 600.000 kr (uteksaminert i 2003)

• 2 års erfaring: 460.000 kr (uteksaminert i 2006)

Siviløkonomenes lønn (fastlønn):

• 10 års erfaring: 626.000 kr (uteksaminert i 1998)

• 7 års erfaring: 545.000 kr (uteksaminert i 2001)

• 5 års erfaring: 500.000 kr (uteksaminert i 2003)

• 2 års erfaring: 400.000 kr (uteksaminert i 2006)

(Kilde: Handelshøyskolen BI, Arbeidsmarkedsundersøkelsen Alumni 2008.)

Til toppen