Gode tider gir IT-ledige ny jobb

Det er gode tider i IT-bransjen, det understreker et nytt fall i IT-ledighetstallene.

Det er gode tider i IT-bransjen, det understreker et nytt fall i IT-ledighetstallene.

IT-bransjen er inne i en ny gullalder. I løpet av det siste halvannet året har antall nye stillinger nærmest doblet seg, og ledigheten har krypet nedover til under 1 500. Til sammenligning hadde 2003 et snitt i ledighet på over 2 500 personer.

Tallene for januar-måned viser også en kraftig nedgang med nå bare 1 485 ledige. Det er 26 prosent lavere enn januar i fjor.

Januar hadde 532 personer færre ledige i forhold til januar i fjor.

Også antall ledige stillinger er i en kraftig vekst, og i januar var det lyst ut hele 841 ledige stillinger.

- Etterspørselen er høy etter IT-mennesker og vi ser også at ledigheten er lavere i IT-næringen enn i bransjen generelt med henholdsvis 2,5 prosent ledighet mot 3,3 prosent, sier underdirektør Hans Kure i Aetat til digi.no.

Sammenlikner man 2005 med 2004, måned for måned, ser man at nedgangen i ledighet blant IT-folk akselererer: Ledigheten gikk ned 12 prosent i mai, 14 prosent i juni, 16 prosent i juli, 19 prosent i august, 21 prosent i september, 22 prosent i oktober, 22 prosent i november og 21 prosent nedgang i desember.

Januar-måned fortsetter altså trenden med 26 prosent nedgang.

    Les også:

Samtidig viser en Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), en kraftig vekst i sysselsettingen i yrker som krever høyskoleutdannelse.

Blant de ti yrkene som sysselsetter flest personer fra høyskoler, har det ifølge SSB vært sterkest vekst i IT-bransjen som vokste med 6.000 flere tekniske stillinger.

Til toppen