Gode tider gjør at færre blir IT-gründere

Seed Forum er en stiftelse som vil løfte frem gründere, men gode tider gjør at mange heller velger høyere lønn.

Gode tider gjør at færre blir IT-gründere

Seed Forum er en stiftelse som vil løfte frem gründere, men gode tider gjør at mange heller velger høyere lønn.

Seed Forum International er en ideell stiftelse som jobber med å hjelpe oppstartsselskaper med å få inn investorer som er villig til å investere i en tidlig fase. De holder til ute på IT-Fornebu.

- Vi ønsker å være en global markedsplass for tidlig fase finansiering, sier Odd Moe, til digi.no.

Odd Moe og Steinar Korsmo startet Seed Forum ute på Kjeller, utenfor Oslo, sammen med Venture Lab og det som den gang het Eksportrådet, i 2002.

- Vi skulle sette blådress på gründerne og ta dem med til London. Der er det en del norske investorer, blant annet fra shipping. Vi dro dit og dro første runde, sier Moe.

Etter suksessen med den første runden, ble det flere runder og stiftelsen gikk også utenlands. Per i dag har de aktiviteter i 18 byer fordelt på 14 land.

- Vi prøver å dekke blodbadet som bedriftene sliter med å komme over, sier Moe.

Blodbadet er kallenavnet for perioden der oppstartsbedriften må finansiere utviklingen frem til produktet begynner å dra inn nok penger til at økonomien går rundt.

Seed Forum kjører en firedelt prosess. Nominasjon, utvelgelse, pitch-trening og til slutt kobling med investorer.

Gründere må nomineres før de er aktuelle for å delta. Dette gjøres for å sikre kvaliteten på bidragene som stiftelsen bruker tiden sin på. Slike nominasjoner kan for eksempel komme fra Innovasjon Norge, fra investorer, banksjefer eller andre som er mye i kontakt med gründere.

- Det er en jury som plukker ut selskaper. Hvis man blir tatt ut må man gjennom en pitchtrening som går over to intensive dager, sier Moe.

Denne treningen går ut på å lære gründerne hvordan de raskt og effektivt skal presentere sitt selskap og sin forretningside til potensielle investorer. Begrepet kalles gjerne elevator pitch i USA, og ressonnementet går ut på at man skal kunne fortelle det som er nødvendig for å overbevise en investor hvis man blir stående sammen med en i en heis.

- Noen få gründere er proffe i utgangspunktet, men nesten alle har mye å plukke opp. Gründerne skal stå best mulig rustet i møtet med investorene, sier Moe.

Seed Forum gir derfor også en opplæring i forhandlingsstrategi og tar en gjennomgang av viktige begreper og hva som er konsekvensen av diverse klausuler i avtalene som de inngår med investorene.

Når gründerne har vært gjennom det intensive treningsprogrammet, er de klare for å møte investorene. Det skjer på Seed Forums arrangmenter. Der får hvert av selskapene muligheten til å presentere sin forretningside til interesserte investorer som ihvertfall er innstilt på å investere i gründere.

- Det vi gjør her er noe av det vanskeligste vi holder på med, sier Moe.

Seed Forum har nå inngått en samarbeidsavtale med DnB NOR, for å kjøre prosessen ute i regionene. DnB Nor bidrar med penger, fasiliteter, råd og et godt lokalt kontaktnett gjennom blant annet lokale banksjefer som kan introdusere Seed Forum og gründere til potensielle forretningsengler.

Sistnevnte er forøvrig det som oftest nevnes som flaskehalsen for norske gründere. En forretningsengel, eller business angel som det kalles i opphavslandet USA, er rike enkeltstående individer som investerer i oppstartsselskaper etter at de selv har tjent seg rike på sine egne prosjekter.

- Har du ikke lyst til å bruke litt av formuen din i å investere i fremtiden, er et spørsmål Moe og de andre som jobber i Seed Forum pleier å stille når de snakker med potensielle investorer. Da får de ofte lyst til å bidra litt.

- Vi har fokus på enkeltstående investorer. Ventureselskapene er enkle å identifisere i Norge. Vi har brukt og bruker mye tid på å kartlegge og bli kjent med potensielle investorer, spesielt ute i regionene, sier Moe.

I Norge er stiftelsens finansiering tredelt. Staten bidrar gjennom Innovasjon Norge, gründerne betaler en liten deltageravgift og lokale sponsorer bidrar med penger. Internasjonalt er det lite offentlig finansiering, så der faller utgiftene på deltagerne og på sponsorer.

- Å delta på en regional samling i Norge koster 7.500 kroner, internasjonalt så koster det 2.480 euro. Eventuell reise og opphold kommer i tillegg, sier Moe.

Det er ikke et stort beløp, men for gründere i en tidlig fase kan det allikevel være for mye. For Seed Forum utgjør det heller ikke en stor andel av budsjettet, men Moe mener det er viktig å ta litt betalt for å sikre at de som deltar er ordentlig motiverte. Det gjør det igjen lettere å rekruttere motiverte investorer.

- På et arrangment treffer investorene mange kvalitetssikrede gründere samt andre investorer. Vi reduserer risikoen investorene tar gjennom vår seleksjonsprosess, sier Moe.

I Norge er det seks ansatte som jobber på heltid i Seed Forum. I tillegg er det 35-40 prosjektledere som jobber på deltid rundt om i landet.

- Totalt er budsjettet vårt på cirka 3,8 millioner kroner i året I Norge, sier Moe. Vi har dokumenterte resultater på direkte investeringer på over 70 millioner euro totalt for Seed Forum International, sier Moe.

Falanx, SecondBrain, 24SevenOffice, Coretrek, Tracetracker og Intellisearch er noen av IT-selskapene som har vært gjennom Seed Forums prosess. Alle har ikke nødvendigvis hentet penger i forbindelse med prosessen, men Moe hevder at så godt som alle som deltar i prosessen er kjempefornøyd.

- Til og med de som ikke har fått investorer har vært veldig fornøyd, sier Moe.

Seed Forums prosess er ikke for alle oppstartsselskaper, selv om de er åpen for det meste av prosjekttyper. Basiskriteriet er at det må være et selskap som trenger eksternt finansiering, og at de har kommet såpass langt at de har en nedskrevet forretningsplan. Utover det er det standardkriteriet at de bør ha et internasjonalt potensiale.

Selskapene som kjøres gjennom prosessen trenger gjerne kapital i størrelsesorden en til ti millioner kroner.

- Dette er en investeringsrunde før ventureselskapene kommer på banen. Vi snakker med ventureselskapene for å fange opp hva de kan tenke seg å investere i, sier Moe.

Det betyr ikke at ventureselskapene ikke gjør direkte investeringer i selskapene Seed Forum drar frem. Opptill 50 prosent av kapitalen som selskapene har hentet inn, kommer fra ventureselskaper

Hyppigheten til arrangementene varierer litt fra sted til sted.

- I Oslo har vi to internasjonale arrangment hvert år, og det neste er 15. mai. Da er det et regionalt samtidig, sier Moe.

Gode tider skulle i utgangspunktet være et godt utgangspunkt for gründere som vil starte opp et selskap og realisere sin ide.

- De gode tidene gjør at det er lettere å gå til sjefen og be om en kraftig lønnsforhøyelse, enn å satse på et eget selskap, sier Moe til digi.no.

Nå er det riktignok en forskjell på hva slags oppstartsselskaper det er snakk om. I gode tider er det gjerne slik at det er konsulentselskaper som startes av ansatte som føler at de får utbetalt for lav lønn i forhold til hva de drar inn til selskapet. Dette gjelder spesielt konsulentsselskaper som lever av å selge sine ansattes timer.

Slike selskaper er imidlertid ikke aktuelle for Seed Forum, så selv om det sannsynligvis startes mange slike selskaper i dagens gode tider, så opplever Seed Forum en nedgang i antall IT-selskaper med ambisjoner om å levere produkter eller tjenester med et internasjonalt potensiale.

- Vi ser at antall IT-prosjekter som nomineres går litt ned nå i de gode tidene, sier Moe.

Moe og Seed Forum mener imidlertid at de som sitter og ruger på det de tror er en god ide, bør gripe sjansen nå.

- Gode prosjekter har nå gyldne tider, så hvis man har en god ide så er det nå man skal gjøre det, selv om man kunne gått til sjefen og bedt om 200.000 i lønnsforhøyelse i stedenfor å satse, sier Moe.

Til toppen