Gode tider i små konsulent-selskaper

Det er gode tider for konsulentene i IT-bransjen, men få kan måle seg med bergenserne i Reaktor Consulting.

Gode tider i små konsulent-selskaper

Det er gode tider for konsulentene i IT-bransjen, men få kan måle seg med bergenserne i Reaktor Consulting.

Reaktor Consulting er et konsulentsselskap lokalisert i Bergen. Selskapet ble stiftet i 2002 og har helt fra begynnelsen av levert solide overskudd til eierne. For hver krone som omsettes ender over 30 øre på bunnlinjen.

Selskapet har nå 31 ansatte og har blant annet bygd opp løsninger for DNB Nor Finans og Skandiabanken.

Det første året leverte selskapet en omsetning på litt i overkant av ti millioner kroner og av det ble 2,7 millioner kroner liggende igjen på bunnlinjen. Deretter steg omsetningen noe i 2003. Da endte omsetningen på 12,7 millioner og overskuddet økte til 3,8 millioner.

Best driftsmargin fikk selskapet i 2004. Da løftet omsetningen seg til 18,2 millioner kroner og overskuddet endte på 7,7 millioner kroner. Det gir en resultatmargin på hele 42,2 prosent.

I fjor falt resultatmarginen noe, men omsetningen gjorde samtidig et hopp. Av en omsetning på 27,1 millioner kroner ble det liggende igjen like i underkant av 9 millioner kroner på bunnlinjen. Det gir en resultatmargin på 31,9 prosent.

I fjor opprettet selskapet også et datterselskap i Oslo, som de eier 75 prosent av. Dette selskapet gikk også med overskudd, selv om det ble stiftet så sent som i mai. Omsetningen i Oslo endte på 2,3 millioner kroner og overskuddet endte på 683.000 kroner.

Til toppen