Gode utsikter for Linux i Asia

IDC mener Linux ligger an til stor vekst på servere i Asia i år. Andelen i dag er bare seks prosent.

IDC mener Linux ligger an til stor vekst på servere i Asia i år. Andelen i dag er bare seks prosent.

Fra en undersøkelse blant IT-sjefer i 12 asiatiske land utenom Japan, melder IDC at Linux foreløpig bare brukes i svært beskjeden grad på servere. Andelen er seks prosent, mot over 50 prosent for Windows.

IT-sjefenes planer avslører at situasjonen kan endre seg raskt. Trass i fortsatt bekymring for tilgjengelige applikasjoner og kostnader knyttet til drift og opplæring, oppgir mange at de vil installere Linux-servere i løpet av 2003.

IDC anslår at Linux-andelen av asiatiske servere i 2003 vil øke med 24 prosent, mot 9 prosent for Unix, 6 prosent for Windows, og 3 prosent for Novell.

Til toppen