Gode Visma-tall etter at de ble tatt av børs

Øystein Moan i Visma kan vise til gode tall for fjoråret og er glad for å slippe børsens strenge regelverk.

Visma ble kjøpt opp av HG Capital i fjor og ble tatt av børs. Det har gjort hverdagen lettere for Vismas toppsjef, Øystein Moan.

- Vi gjorde det bedre enn markedet sett under ett, og det tror jeg vi vil gjøre i år også. Jeg tror marginen i 2007 vil legge seg over 15 prosent, sier Øystein Moan, til Dagensit.no.

- Åh, det er deilig å kunne si sånne ting, sier Øystein Moan til Dagensit.no.

Som et privateid selskap, er ikke Visma underlagt børsens strenge regelverk for hva de kan og ikke kan si.

- Vi har kunnet kjøre oppkjøpsprosesser mer fritt uten å måtte ta hensyn til informasjonskravene til markedet, sier Moan til Dagensit.no.

Selskapet trenger ikke lengre å oppgi kvartalstall eller offentliggjøre sine tall for året før på sensommeren, men Dagensit.no har fått tilgang til tallene for fjoråret som helhet og fjorårets siste kvartal.

Omsetningen for året endte på 2,3 milliarder kroner og av det endte driftsresultatet på 305 millioner kroner. Tilsvarende for 2005 var 1,9 milliarder i omsetning og 258 millioner i overskudd.

Til toppen