Godkjenner data over strømnettet

Post- og teletilsynet er skeptiske til å overføre data over el-nettet, men gir nå klarsignal til hjemmebruk.

Post- og teletilsynet er skeptiske til å overføre data over el-nettet, men gir nå klarsignal til hjemmebruk.

Post- og teletilsynet er skeptiske til å bruke strømnettet på å overføre noe som kan gi radiofrekvensstøy som igjen kan forstyrre annen kommunikasjon.

- Dersom man finner løsninger som gjør at man kan overføre data uten å forstyrre noe annet, blander ikke vi oss inn, presiserte avdelingsdirektør Knut Bryn til digi.no på torsdag.

Nå melder Sarpsborg-selskapet Ingeniør Pedersen om gode erfaringer på såkalt powerline-teknologi til hjemmebruk og mot små og mellomstore bedrifter, med produktet Homeplug. Teknologien er basert på høyfrekvente signaler som sendes mellom adaptere og plugges rett inn i stikkontakten.

De såkalte dLAN adapterne fra det tyske selskapet Devolo er bygget etter en internasjonal standard (Homeplug) som Post- og teletilsynet har akseptert som lovlig i Norge. Opptil 200 adaptere er foreløpig blitt solgt i Norge siden august i år. Adapterne får strømnettet til å formidle både datasignaler til PC-er og lydsignaler til høyttalere.

Daglig leder Leif Bjørge forteller at strømmålere i boligen kan utgjøre en fysisk begrensning ved at signalene ikke klarer å trenge gjennom målernettet. Til gjengjeld er teknologien sikret for hacking utenfor huset og det oppstår ingen støy på annen kommunikasjon.

- Vi var tidlig i kontakt med Teletilsynet for å få svar på om Homeplug-adapterne ville bli tillatt solgt og brukt i Norge, noe de bekreftet skriftlig ovenfor for vårt firma. De tok forbehold om at kontroller ville kunne bli gjort hvis klager på forstyrring av lovlig samband ble innrapportert, men dette er svært lite sannsynlig vil inntreffe, sier Bjørge til digi.no.

Signalene sendes med en rekkevidde på maks 200 meter. En pakke med to adaptere og CD-rom koster 1.190 kroner.

Bjørge kjenner også til Packard Bell som har en tilsvarende løsning i Norge.

Nettverket hevdes å være enklere og mer stabilt enn et trådløst nettverk. Man bare plugger adapteren i stikkontakten. Hver adapter har et unikt ID-nummer som må noteres før man setter opp nettverket.

Bjørge advarer mot å koble adaptere på skjøtekontakter som kan ha vekslende kvalitet. Kvaliteten skal være sikret ved å koble adaptere rett i støpselet i veggen. Ifølge Bjørge skal teknologien virke like godt på et elektronisk strømnett fra 1910 til dagens utgave.

Selskapet har opplevd en voksende interesse, og ser for seg et stort marked.

Til toppen