AVTALER & KONTRAKTER

Godkjent: Intel sluker McAfee

EU gir klarsignal til oppkjøpet, men pålegger visse forpliktelser.

EU gir klarsignal til at Intel får sluke sikkerhetsselskapet McAfee etter flere måneders granskning. USA godkjente handelen allerede før jul.

EU-kommisjonen uttrykte tidlig bekymring rundt Intels planer om å legge McAfees sikkerhetsløsninger inn i selskapets mikrobrikker.

De fryktet at Intel ville legge inn egenskaper i brikkene som bare kunne utnyttes av McAfee, eller favorisere selskapet på andre måter, som å kjøre applikasjonene deres raskere enn andres.

Videre lurte EU på effekten oppkjøpet ville få overfor Intel-konkurrenter, dersom McAfee-produkter ikke lenger ville være kompatible med deres brikkesett.

Intel kom EU i møte ved å innrømme visse forpliktelser.

Konkurrerende sikkerhetsleverandører skal tilbys all nødvendig dokumentasjon for å kunne ta i bruk brikkefunksjoner, på lik linje med de som utnyttes av McAfee. Intel lover videre å ikke hindre rivaliserende sikkerhetsprodukter fra å kjøre på deres mikrobrikker.

Brikkegiganten måtte også forsikre at McAfees produkter skal fungere like godt på konkurrentenes brikker, som de fra AMD.

EUs konkurransekommisær Joaquin Almunia sier i en uttalelse at avtalen har den rette balansen. Almunia mener forpliktelsene ivaretar konkurransen i markedet, samtidig som at Intel får hentet ut fordeler av fusjonen.

Intel kunngjorde at de ville kjøpe McAffe i august 2010 for 7,68 milliarder dollar, tilsvarende rundt 50 milliarder norske kroner. Det er brikkegigantens dyreste oppkjøp noensinne.

    Les også:

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.