– Godt å komme seg av børs

Bra for Agresso at Unit4 selges til solid investor, mener Helge Strypet.

– Godt å komme seg av børs
Helge Strypet mener Advents overtakelse av Unit4 er bra for det norske ERP-produktet Agresso. Bilde: Unit4 Agresso

I går ble det kjent at den nederlandske ERP-leverandøren Unit4 – kjent i Norge som Unit4 Agresso – har avtalt å la et privat investeringsselskap, Advent International, kjøpe alle aksjene i konsernet.

    Les også:

Dersom aksjonærene tar i mot tilbudet, tas Unit4 av børs en gang i første kvartal 2014.

Administrerende direktør Helge Strypet i Unit 4 Agresso AS sier til digi.no at konsernledelsen ser et stort potensial for vekst i nye markeder. Det forutsetter investeringer, blant annet for å gjennomføre en overgang til en forretningsmodell basert på å tilby programvare som tjeneste.

– Utfordringen som børsnotert er at man hele tiden må balansere strategiske satsinger med kortsiktig fokus på resultat og kvartalspresentasjoner, sier Strypet. – Nå har vi funnet en partner som gjør at vi kan konsentrere oss om det strategiske.

Avtalen med Advent sikrer at Unit4 består som juridisk enhet, at alle arbeidsplasser bevares og at pensjons- og tariffavtaler respekteres. Datterselskapene som Unit4 Agresso i Norge og andre land, beholder sine navn.

– For oss er dette lite dramatisk. Vi tror på produktet, det norskutviklede ERP-systemet Agresso, og på strategien. De kommende eierne er svært tydelige på at strategien står ved lag.

Strypet betegner Agresso som det viktigste produktet til Unit4. Det suppleres av et produkt utviklet i samarbeidet med Salesforce.com, kalt FinancialForce.com.

– FinancialForce.com er prøvd ut med hell i USA og tilbys nå også i Storbritannia. Det er rettet mot en annen målgruppe enn Agresso. Med Agresso pågår en parallell satsing, men mot andre målgrupper. Agresso har fokus på virksomheter der menneskelige ressurser er den største innsatsfaktor, hos det som i norsk målestokk er store og mellomstore bedrifter. Vi retter oss mot offentlig sektor, konsulentselskaper med mer, men ikke industri og logistikk. FinancialForce.com er mer allment innrettet mot små og mellomstore bedrifter.

    Les også:

Les mer om: