Godt første halvår for konsulentselskap

Konsulentselskapet Stover har hatt en kraftig økning i løpet av årets første halvår.

Konsulentselskapet Stover har hatt en kraftig økning i løpet av årets første halvår.

Stover, som er et kompetanseselskap innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi hadde i løpet av årets første halvår en totalomsetning på 13.22 millioner kroner som er en økning fra 10.5 millioner kroner i fjor.

Driftsresultat er på 2.9 millioner kroner som er en dobling sammenlignet med fjoråret. Stover fortsetter dermed den gode utviklingen som selskapet opplevde i årets første kvartal. Selskapet med 27 ansatte hadde i fjor en totalomsetning på 21 millioner kroner.

Stover jobber i dag med store IT prosjekter for Oslo Sporveier, Bærum kommune og flere av skolemiljøene.

Selskapet har spesialisert seg på informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger.

Foruten teknisk konsulentbistand satser selskapet på utvikling av egne konsepter og rådgiving på flere nivåer i organisasjonen.

Til toppen