Godt første halvår for Norsk Data Senter

Norsk Data Senter fikk en omsetningsøkning på 61 prosent innenfor avtalebasert tjenestesalg.

Norsk Data Senter har i løpet av årets første halvår inngått rammeavtaler om leveranser av IKT produkter med Avinor, Bærum Kommune, Skedsmo Kommune, Jernbaneverket samt Post- og teletilsynet. Selskapet har et budsjett for inneværende år på 360 millioner kroner.

Det er spesielt på tjenestesalg Norsk Data Senter har sett en forbedring med en omsetningsøkning på 61 prosent fra i fjor.

Selskapet hadde i løpet av årets første halvår en totalomsetning på 160.9 millioner kroner som er en økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet var på 7.8 millioner kroner som er en økning på 16.4 prosent sammenlignet med fjoråret.

Norsk Data Senter har justert for reduksjoner i enhetspriser på Intel produktene, som har bidratt til økt fokus på andre områder.

Norsk Data Senter er en totalleverandør og dekker områdene PC`er, nettverk, kommunikasjon, programvare, applikasjonsutvikling, web, kurs, telefonsystemer og alt innen tilbehørsprodukter. Selskapet har i tillegg erfaring innen konsulenttjenester, prosjektgjennomføring, døgnvakt, service, drift og fjerndrift.

Til toppen