Godt førstehalvår for Aureus Data

Aureus Data vokser på salg av teknologitjenester til handelsbedrifter.

Aureus Data vokser på salg av teknologitjenester til handelsbedrifter.

Aureus Data har i løpet av årets første halvår hatt en totalomsetning på 31,5 millioner kroner som er en økning fra 29,3 i løpet av første halvår i fjor. Resultatet før skatt er på 4,3 millioner kroner som er en forbedring fra 3,3 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før, som også var et bra år for Aureus Data.

Selskapet kan vise til vekst til tross for at selskapet har brukt mye ressurser på utvikling av AD-Retail Solutions/AD-EDI som er nytt produkt rettet mot handelsbedrifter og har løsninger innenfor elektronisk datautveksling, avstemming og rapportering. Selskapet har nylig også inngått en betydelig kontrakt med Reitan Servicehandel om drift og forvaltning av ulike IT løsninger og kundeservice. Denne kontrakten hadde en verdi på 75 millioner kroner over fem år.

Aureus Data som ble etablert i 2001 har i dag 44 medarbeidere. Selskapet hadde ifjor en totalomsetning på omlag 58 millioner kroner.

Til toppen