Godt resultat for Tandberg

Tandbergs produkter innenfor kringkasting selger over all forventning, og gir bedriften et resultat før skatt på 68 millioner kroner etter tredje kvartal.

Tandbergs produkter innenfor kringkasting selger over all forventning, og gir bedriften et resultat før skatt på 68 millioner kroner etter tredje kvartal.

Tandberg produserer profesjonelle kringkastingsløsninger og utstyr til videokonferanser. Økonomi og finansdirektør, Terje Rogne, i Tandberg karakteriserer overfor digi:tele veksten innen for kringkasting som overraskende.

- Vi tror dette markedet vokser sterkt mot år 2000, og at våre resultat vil reflektere denne veksten, sier han.

Han er forsiktig med hva bedriften tror blir resultat for året sett under ett, men antyder en årsomsetning på i underkant av 300 millioner kroner.

Mellom 85 og 90 prosent av Tandbergs omsetning kommer fra salg til utlandet.

Til toppen