FORBRUKERTEKNOLOGI

Google-appell for mer strømsparende PC-er

Google og Intel mener en ny type strømforsyning kan gi besparelser i milliardklassen.

27. sep. 2006 - 12:03

På Intels pågående utviklerkonferanse i San Francisco ble en ingeniør fra Google, Luiz Barroso, kalt opp på podiet under en plenumssamling for å be PC-produsenter satse på mer energieffektive strømforsyninger.

Google har produsert en hvitbok, High-efficiency power supplies for home computers and servers, der de viser til hvordan de har greid å gjøre strømforsyningene de selv bruker, langt mer effektive. Effektivitet er økt fra mellom 60 og 70 prosent til minst 90 prosent. Det innebærer at andelen strøm som går tapt som varme, er redusert til en firedel av det den var tidligere.

Dersom PC-er utstyres med like effektive strømforsyninger som Googles servere, vil brukerne spare milliardbeløp, ifølge Barroso.

Han har laget et regnestykket som viser at 100 millioner PC-er som brukes gjennomsnittlig åtte timer hver dag, vil få et samlet redusert strømforbruk på 40 milliarder kilowattimer over tre år. Det tilsvarer fem milliarder dollar slik strømprisen er i California i dag.

En hovedårsak til at strømforsyninger til PC-er er så lite effektive, er at de følger en norm etablert i 1981. Denne normen tilsier at strømforsyningen må levere ulike spenningsnivåer. Googles konstruksjon krever at strømforsyningen leverer 12 volt, og at egne moduler på hovedkortet konverterer til andre spenningsnivåer til komponenter som krever det. Dette er i tråd med hvordan hovedkort konstrueres i dag, og det er følgelig ingen grunn til å holde seg til strømforsyninger som kan levere flere spenningsnivåer.

Google antar at det ikke vil koste noe å oppnå 85 prosent utnyttelsesgrad i strømforsyningene, mens det vil koste 20 dollar å øke effektiviteten til 90 prosent.

Ifølge New York Times er ikke Google klar over et initiativ kjent som 80 Plus. Dette initiativet ble etablert i 2003 som et samarbeid mellom Ecos Consulting og en gruppe amerikanske strømleverandører. Det tar sikte på å få leverandører av strømforsyninger til å lage utstyr om en utnyttelsesgrad på minst 80 prosent, derav navnet. Dette nivået skal gjelde uavhengig av om belastningen er 20 prosent, 50 prosent eller 100 prosent.

Ecos Consulting advarer mot å overforenkle konstruksjonen av strømforsyninger for moderne elektronisk utstyr.

En interessant mulighet med en eventuell standardisering på 12 volt for PC-er, er at man kan kable bygg med 12 volt likestrøm, og plugge inn PC-er og eventuelt annet elektronisk utstyr i egne stikkontakter.

Ifølge et innlegg på cleantechblog.com fra mars i år, startet Ecos’ engasjement for bedre strømforsyning i 2001 da de fikk et oppdrag fra Natural Resources Defense Council. Oppdraget gikk ut på å finne ut hvor mange strømforsyninger – til PC-er og annet utstyr – som var i bruk, hvor effektive de var og hva slags muligheter det kunne være for energibesparelser på nasjonalt nivå. Ecos påviste at enkle forbedringer i strømforsyninger kunne redusere USAs samlede strømforbruk med én prosent.

Hittil har Ecos arbeidet med å bygge opp et kontaktnett og skape forståelse for problemstillingen blant toneangivende aktører. Selskapet har blant annet samtaler på gang med Apple og HP. Nettstedet 80plus.org gir mye bakgrunnsmateriale om ulike forslag til standarder og fordeler.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.