Google baserer annonser på omgivelsene dine

Tar i bruk sensorer som registrerer alt fra bakgrunnlyder til luftfuktighet i nytt patent.

Google-patent hvor data fra sensorene i brukerens dataenheter inkluderes når annonsene som skal vises brukeren, velges.
Google-patent hvor data fra sensorene i brukerens dataenheter inkluderes når annonsene som skal vises brukeren, velges. (Bilde: Google-patent)

Tar i bruk sensorer som registrerer alt fra bakgrunnlyder til luftfuktighet i nytt patent.

Google har ifølge The Verge fått patent på et system som innebærer at utvalget av annonsevisninger i en nettleser på en dataenhet kan baseres på sensordata fra enheten. Dette vil kunne fortelle Google mer omgivelsene der brukeren befinner seg og levere annonser som i større grad er basert på disse dataene.

Google søkte om patentet i januar 2008.

Sensordataene kan forøvrig også brukes i forbindelse med navigasjonssystemer dersom brukeren befinner seg på steder hvor mobilen ikke kan bruke GPS eller andre radiosignaler til å finne posisjonen.

Blant sensordataene som Google nevner i patentet, er temperatur, fuktighet, lyd, lys og luft. Dette kan også kombineres med data som posisjon og bevegelseshastighet, samt data hentet fra ulike datasamlinger.

I patentet nevnes det en rekke eksempler på mulige scenarier. For eksempel kan mobilbrukere som oppholder seg i gitte geografiske områder bli vist annonser for klimaanlegg dersom mobilen registrerer at temperaturen i omgivelsene er over en gitt grense.

Et annet eksempel er at mobilbrukeren blir vist annonser for hørselsvern eller hodetelefoner med støykansellering dersom mobilen eller nettbrett måler at støynivået i omgivelsene er høyt.

På en regnfylt dag kan brukeren bli vist annonser for paraplyer eller regntøy.

Systemet kan også kombinere bakgrunnlyder med posisjonsdata og arrangementsinformasjon, forstå at brukeren er på konsert og vise brukeren lenker eller annonser knyttet til artisten som opptrer.

I patentteksten nevnes det også at systemet kan brukes i forbindelse med klientmaskiner som er plassert på offentlige steder eller som kan benyttes av flere brukere. Dette kan være digitale reklametavler, salgsmaskiner eller høyttaleranlegg som leverer annonser basert på miljømessige forhold.

Blant annet The Verge ser ut til å mene at metoden også vil kunne brukes under telefonsamtaler. I patentteksten nevnes det at data fra sensorene kan brukes i forbindelse med spesifikke tjenester som tidligere Google Voice Local Search, som er basert på talegjenkjennelse. Men i teorien kan jo muligheten for hente inn lyder via mikrofonen brukes til å avlytte brukeren.

I patentteksten står det derfor av det er viktig å respektere personvernet til brukerne og at løsningen vil kunne tilbys brukeren muligheten til å aktivere eller deaktivere alle eller noen sensorer som brukes i forbindelse med annonsesystemet, kombinert med en klar policy om hvordan dataene hentes inn og brukes.

En talsperson for Google sier til The Verge at selskapet stadig søker om patent på ideer som selskapets ansatte kommer med, og at bare noen av disse på sikt vil bli tatt i bruk i virkelige produkter og tjenester.

Til toppen