Google domineres av hvite menn

Selskapet ønsker mer mangfold, men sliter med rekrutteringen.

Google domineres av hvite menn
Googles arbeidsstokk i januar 2014, fordel på kjønn og etnisitet. Bilde: Google

De store IT-selskapene med solid fotfeste i Silicon Valley liker å framstå som liberale og kulturelt inkluderende. Men det at Microsofts nye toppsjef, Satya Nadella, er opprinnelig indisk, og at toppsjefene i selskaper som HP og Yahoo er kvinner, er unntak fra en regel om at bransjen i stor grad preges av hvite menn. Dette har blitt et litt sårt punkt for mange av av selskapene, som i stor grad har holdt oversikter over kjønn og etnisitet blant de ansatte utilgjengelig for offentligheten. Dette er tall som dog oppgis til myndighetene i USA.

CNNMoney forsøkte i 2011 å få innsyn i slike rapporter fra 20 ulike teknologiselskaper, men kun tre var villige til å gi dette – Dell, Ingram Micro og Intel.

Denne uken har Google, antagelig ikke helt uten press utenfra, offentliggjort en slik oversikt over de ansatte i USA.

– Vi har alltid vært tilbakeholdende med å publisere tall om mangfoldet i arbeidsstokken vår ved Google. Vi innser nå at vi har tatt feil, og at det er på tide å være åpne om disse spørsmålene. Enkelt sagt, Google er ikke der vi ønsker å være når det gjelder mangfold, og det er vanskelig å ta tak i slike utfordringer dersom man ikke er forberedt på å diskutere dem åpent, og med fakta, skriver Laszlo Bock, sjef for «people operation» hos Google, i et blogginnlegg.

Av totalt 26 559 ansatte i USA, er 12 160 hvite menn. Av disse er 8932 programvareutviklere – av totalt 18 717 programvareutviklere i USA-delen av selskapet. Til sammenligning er det ikke mer enn 174 programvareutviklere i selskapet som oppgis å være svarte eller afrikansk-amerikanere. Selskapet har dessuten bare 369 mannlige programvareutviklere med latinamerikansk opprinnelse.

I alderen 25 til 64 år utgjør afrikansk-amerikanere omtrent 11 prosent av den amerikanske befolkningen, mens latinamerikanerne utgjør nærmere 15 prosent.

Bare 30 prosent av de ansatte i selskapet er kvinner, og spesielt lavt blant blant hvite programvareutviklere – under 20 prosent. I ikke-tekniske yrker, som salg, er kvinneandelene langt høyere.

Den svarte delen av befolkningen er svært underrepresentert hos selskaper som Google. Her vises medlemmer av Black Googles Network, som har som oppgave å tiltrekke, rekruttere, utvikle og beholde de beste talentene med afrikansk etnisitet.
Den svarte delen av befolkningen er svært underrepresentert hos selskaper som Google. Her vises medlemmer av Black Googles Network, som har som oppgave å tiltrekke, rekruttere, utvikle og beholde de beste talentene med afrikansk etnisitet. Bilde: Google

Blant de 36 direktørene i selskapet er det bare tre kvinner. Samtlige er hvite. Blant mennene er ti av asiatisk opprinnelse, én er afrikansk-amerikaner, mens én er oppgitt til å ha blandingsrase. De resterende 21 er hvite menn.

Bock skriver at det er mange grunner til at selskaper som Google sliter med å rekruttere kvinner og minoriteter. Blant alle som tar universitetsgrad i informatikk i USA, er bare omtrent 18 prosent kvinner. Under ti prosent av gradene tas av svarte og opprinnelig latinamerikanere, og under fem prosent når man ser på masternivå.

Intels tilsvarende tall for 2013 er tilgjengelige her.

Les mer om: