JUSS OG SAMFUNN

Google er personvernets verste fiende

Selv ikke Microsoft og Facebook er så personvern-fiendtlig som Google, mener Privacy International.

Privacy International (PI) er en ideell og uavhengig organisasjon som ble etablert i 1990 i London. Det har siden etablert et kontor i USAs hovedstad Washington DC, og fått medlemmer i 40 land. Organisasjonen er kjent for flere internasjonale kampanjer for bedre personvern, og har lykkes i å presse nettaktører som Amazon.com og eBay til å endre praksis innen personvern.

Lørdag publiserte PI rapporten A Race to the Bottom: Privacy Ranking of Internet Service Companies. Rapporten bygger på et halvt års forarbeid, og tar for seg 23 ledende Internett-aktørers praksis i forhold til personvern: (i alfabetisk rekkefølge) Amazon, AOL, Apple, BBC, Bebo, eBay, Facebook, Friendster, Google, Hi5, Last.fm, LinkedIn, LiveJournal, Microsoft, Myspace, Orkut, Reunion.com, Skype, Wikipedia, Windows Live Space, Xanga, Yahoo og YouTube.

Rapporten behandler henholdsvis Microsoft og Windows Live Space, og Google og Orkut, som ulike aktører, trass i at Windows Live Space eies av Microsoft og Orkut av Google.

PI understreker at rapporten er en midlertidig rapport: En endelig utgave skal publiseres i september. PI håper at reaksjonene på den midlertidige utgaven skal gjøre aktørene mer villige til å gi innsikt i hvordan de faktisk behandler personlige opplysninger.

Det har nemlig vært vanskelig å få mange av aktørene til å utdype hvordan de praktiserer personvern. PI opplever at det kan være et stort sprik mellom uttalt politikk og den faktiske behandlingen av personopplysninger.

Rapporten stempler Google som den ubestridte verstingen innen personvern.

– Gjennom alle våre undersøkelser har vi avdekket mange mangler og direkte fiendtlighet i Googles tilnærming til personvern: Det plasserer Google i en kategori for seg. Et stort antall aktører har negative trekk felles med Google, men ingen kommer i nærheten av å oppnå status som endemisk trussel mot personvernet, heter det i rapporten.

PI skriver at Google i stadig større grad har anledning til å gå dypt inn i brukernes liv og livsstil, og at denne evnen må koples til veldefinerte og modne brukerkontrollene, og til et tilsvarende modent syn på personvernet.

– Ikke noe av dette er avdekket. I stedet har vi erfart at Googles holdninger til personvern er i beste fall ambivalent, og i verste fall direkte fiendtlig. Denne typen dynamikk preger ikke andre store aktører som Microsoft og eBay, som begge har gjort viktige forbedringer i sin tilnærming til personvernet, skriver PI.

Blant Googles verste brudd på personvernet, nevner PI følgende:

  • Brukere må godta at Google lagrer store mengder informasjon om dem, ofte over ubegrenset eller unevnt tidsrom, uten klare begrensninger i hvordan informasjonen brukes eller publiseres, og uten at brukeren har anledning til å slette eller trekke personlige opplysninger, selv om man skulle ønske å trekke seg fra tjenesten.
  • Google lagrer resultater av alle søkestrenger med tilknyttede IP-adresser og tidspunkter i minst 18 til 24 måneder, og gir ikke brukere anledning til å slette disse dataene.
  • Gjennom brukerprofiler i Orkut har Google tilgang til tilleggsinformasjon av personlig art, som personlige interesser, arbeidsgiver, hjemadresse og telefonnummer. Ofte fortsetter Google å oppbevare slik informasjon, også etter at en bruker har slettet informasjon eller hele sin profil i Orkut.
  • Google nekter å følge allment aksepterte retningslinjer innen personvern, gitt av for eksempel OECD og EU.
  • Google logger søk på en måte som gjør det mulig å identifisere den som søker. Samtidig nektes brukerne muligheten til å redigere eller slette opplysninger om hva slags søk de har gjort.
  • Google nekter å gi brukere tilgang til logginformasjon fra deres bruk av tjenester som Google Maps, Google Video, Google Talk, Google Reader, Blogger med mer.

Om Gmail, sier rapporten bare at Google har forholdt seg ambivalent til klager til EUs personvernmyndigheter om denne e-posttjenesten.

PI har publisert et åpent brev til Google der disse punktene gjennomgås nærmere, og der Google også oppfordres til å være mer åpen om sin praksis innen personvern.

Den generelle konklusjonen i rapporten er at nettjenestenes holdning til personvern allment sett er redselsfullt dårlig.

PI har etablert en skala på seks kategorier. Google var alene i den verste kategorien, «Omfattende brukerovervåking og direkte fiendtlighet overfor personvernet».

Ingen oppnådde den beste kategorien: «Velvillig innstilt overfor personvernet og bidrar til å verne om personlige opplysninger».

Ellers fordeler karakterene seg slik:

Generell bevissthet om personvern, men rom for forbedring: BBC, eBay, Last.fm, LiveJournal og Wikipedia.

Generell bevissthet om personvern, men viktige mangler: Amazon.com, Bebo, Friendster, LinkedIn, Myspace og Skype.

Alvorlige mangler i personvernet: Microsoft, Orkut, Xanga og YouTube.

Utgjør en vesentlig trussel mot personvernet: AOL, Apple, Facebook, Hi5, Reunion.com, Windows Live Space og Yahoo.

Rapporten gir mange detaljer om konklusjonen PI trekker om hver av de undersøkte. De som jevnlig bruker nettjenester fra særlig Apple, Facebook, Windows Live Space og Yahoo kan finne mange forhold som det kan være interessant å vurdere opp mot fortsatt bruk av tjenestene.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.