Google er sperret for brukere i Kina

Google er sperret for å skåne brukerne for skadelig informasjon. Konkurrenten Yahoo! har derimot en selvsensuravtale med regjeringen.

Google er sperret for å skåne brukerne for skadelig informasjon. Konkurrenten Yahoo! har derimot en selvsensuravtale med regjeringen.

Ifølge Associated Press var kinesiske brukeres tilgang til søketjenesten Google sperret i går. Nettstedet var erstattet med en plakat som fortalte at det ikke var mulig å finne adressen. Ifølge brukere og tekniske konsulenter som følger med på det kinesiske Internettet, har Google vært utilgjengelig i landet i mange dager. Det skal være første gang Kina blokkerer en søketjeneste.

Det foreligger ingen offisielle kommentarer fra kinesisk hold. Den britiske kringkasteren BBC siterer en ikke navngitt tjenestemann i utenriksdepartementet i Beijing som forklarer at det er skadelig innhold på Internett, at ikke alle kan tillates å ha tilgang til slikt innhold, og at Kina, i likhet med andre land, arbeider for å få orden på Internett.

Google melder at de arbeider med kinesiske myndigheter for å få gjenopprettet kinesernes tilgang til søketjenesten.

Associated Press peker på at Google gir langt mer informasjon om kinesiske forhold enn andre søketjenester som tillater søk på kinesisk. Søk etter Jiang Zemin - partisjef, president og øverstkommanderende for de væpnede styrkene - på Google ga 156.000 treff, hvorav flere kritiske artikler. Den innenlandske portalen Sina.com ga 1600 treff, mens den kinesiskspråklige utgaven av Yahoo! - chinese.yahoo.com - ga bare 24 treff.

Ifølge Washington Post inngikk Yahoo! i august i år en selvsensuravtale med den kinesiske regjeringen. Avtalen forplikter Yahoo!s kinesiskspråklige nettsted til å avstå fra å "produsere, publisere eller spre fordervelig informasjon som kan skade statens sikkerhet og forstyrre samfunnets stabilitet" - omtrent de samme vendingene som Kinas myndigheter bruker når de anklager opposisjonelle for det som i andre land betraktes som kritisk bruk av ytringsfriheten. Yahoo! forplikter seg videre til å overvåke informasjon som legges ut av brukerne, straks fjerne skadelig informasjon og avstå fra lenker til andre nettsteder med usunn informasjon.

Washington Post peker på det uvirkelige i at Yahoo! i sin tid avslo den demokratisk valgte franske regjeringens anmodninger om å sensurere pornografi, mens det i dag, da pengene sitter mindre løst enn under dotcom-boblen, etterkommer den diktatoriske kinesiske regjeringens krav om politisk sensur, og risikerer følgelig å gjøre seg delaktig i undertrykking.

Sperringen av Google kan ses i lys av forberedelsene til den nylig varslede partikongressen i november, der Jiang Zemin har antydet at han i motsetning til det han tidligere skal ha lovet, ikke vil la nye krefter slippe til. Det er med andre ord duket for en intern maktkamp i partiledelsen, og da er det mer påkrevet enn vanlig at grunnplanet holdes i ro.

Til toppen