Google får fortsette bokskanningen

Ankedomstol erklærte virksomheten for lovlig.

Google får fortsette bokskanningen
En ankedomstol i USA mener at Google ikke krenker opphavsretten til forfattere med tjenesten Google Books. Bilde: Stewart Butterfield via Flickr, Google. Montasje: digi.no

Den amerikanske ankedomstolen United States Court of Appeals for the Second Circuit avviste fredag i forrige uke en anke fra den amerikanske forfatterorganisasjonen Authors' Guild angående Google Books og det tilhørende Google Books Library Project, tjenester Google tilbyr hvor man kan gjøre fritekstsøk i innskannede bøker.

Google har skannet millioner av bøker og gjort dem søkbare for alle, uten først å ha spurt forfatterne og eller andre som har opphavsrett til bøkene, om lov.

Også i Norge: Google lanserer norsk boksøk

 

Ti år

Saken startet allerede i 2005, da både foreninger for både forfattere og forleggere saksøkte Google for digitalisering av bøker uten å innhentet tillatelse. Google har mye av tiden argumentert at digitaliseringen og gjengivelsen er innenfor de amerikanske reglene for rimelig bruk.

Allerede innen 2009 hadde Google inngått forlik med begge motpartene, men forlikene var avhengige av rettslig godkjennelse, noe som ble avvist i november 2009.

I 2012 var et nytt forlik mellom Google og Association of American Publishers blitt forhandlet fram. Dette forliket var ikke avhengig av rettslig godkjennelse og ble dermed gjeldende.

Bakgrunn: Google forlikt med forleggere 

Milliardkrav

De amerikanske forfatterne krevde derimot i et søksmål 750 dollar i erstatning for hver bok Google hadde digitalisert. Men forfatterforeningen tapte rettssaken mot Google i 2013.

Det er i ankebehandlingen av denne saken at Authors' Guild nå på nytt lider nederlag. De tre dommerne som har behandlet saken, skriver i kjennelsen at saken tester yttergrensene av rimelig bruk, men konkluderer med at Google ikke har brutt loven om opphavsrett gjennom å digitalisere bøkene, gjøre dem søkbare og å gjøre tilgjengelig små utdrag som setter søketreffene inn i en kontekst.

Ars Technica har skrevet en lengre analyse av den siste rettsbeslutningen.

Google har tilsynelatende ingen inntekter fra Google Books, siden selskapet verken viser annonser på disse sidene eller krever noen andel fra salget av trykte bøker som gjøres via disse sidene.

Les også: Google vant over forfattere