Google forlikt med forleggere

Men striden med forfattere fortsetter.

Google forlikt med forleggere
Google Books gir anledning til å finne fram til og søke i bøker fra hele verden. Bilde:

Den amerikanske forleggerforeningen Association of American Publishers (AAP) melder at de har inngått forlik med Google i opphavsrettsstriden rundt tjenestene Google Books og Google Library, som har vært gjenstand for søksmål siden 2005.

Forliket omfatter kun USAs forleggere. Striden mellom Google og den amerikanske forfatterforeningen Authors Guild fortsetter, heter det i en kommentar fra foreningens daglig leder Paul Aiken.

Google har siden 2005 skannet 20 millioner bøker. Disse er gjort tilgjengelig for søk gjennom tjenesten Google Books. Bøker der opphavsretten er foreldet, kan også leses på nett. For bøker som fortsatt er under opphavsrett kan bare opptil 20 prosent av hver bok leses på nett. Google mener dette faller inn under sitatretten, det vil si retten til å gjengi deler av verk vernet av opphavsretten.

USAs forleggerforening og forfatterforening kjørte i spann fram til mars i fjor, da en kjennelse fra distriktsdommer Denny Chin endelig avviste et revidert forlik som begge organisasjoner hadde inngått med Google i november 2009. Da denne kjennelsen ble kjent, sa både forleggere og forfattere at de var innstilt på å reforhandle forliket nok en gang.

Siden har Google pleid omgang med forleggere, blant annet ved å gi dem anledning til å selge bøker gjennom nettbutikken Google Play.

I motsetning til forlikene inngått mellom Google og begge foreningene i henholdsvis oktober 2008 og november 2009, er ikke forliket mellom Google og forleggerforeningen avhengig av rettslig godkjennelse. Det trer følgelig i kraft straks.

I pressemeldingen om forliket heter det at forleggere har rett til å trekke bøker som Google har digitalisert fra Googles bokprosjekter. De som gir Google tilgang til bøker under opphavsrett, mottar en kopi av den digitale versjonen til egen bruk. Forleggere har anledning til å inngå egne avtaler med Google om digitalisering av bøker.

De økonomiske vilkårene i forliket er konfidensielle, heter det i meldingen.

De amerikanske forfatternes søksmål mot Google krever 750 dollar i erstatning for hver bok som Google har digitalisert uten å innhente tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren. Gitt at hver fjerde bok av de 20 millioner som Google har digitalisert hittil er under opphavsrettsvern, betyr dette et samlet erstatningskrav i underkant av 4 milliarder dollar.

Status i dette søksmålet er at Google har anket dommer Denny Chins kjennelse som innvilger søksmålet klassestatus. Anken skal avgjøres av en egen ankeinstans. Når den skal behandles, er ikke kjent.

I et intervju med Associated Press sier forfatterforeningens advokat Michael Boni at han er «forsiktig optimist» med tanke på å nå et forlik med Google før søksmålet kommer opp til rettslig behandling.

Les mer om: