Google funnet delvis skyldig

Men fortsatt uavklart om Google har brutt loven med sin bruk av Java i Android.

Google funnet delvis skyldig
Bilde:

I går ble det satt et svært foreløpig punktum i første del av rettssaken mellom Oracle og Google om bruken av Java i Android.

Denne første delen av saken tar for seg anklagene om krenkelser av den eventuelle opphavsretten knyttet til Java API-et (programmeringsgrensesnittet). Etter en uke med drøftelser, greide juryen bare å komme med en delvis kjennelse.

Juryen svarte mener at Oracle har bevist at Google har krenket opphavsretten knyttet til oppbygningen av koden i de 37 Java-API-ene sett under ett, men svarer nei på et tilsvarende spørsmål om dokumentasjonen til disse API-ene. Dommeren i saken, William Alsup, instruerte på forhånd juryen at den skulle anta at API-ene er opphavsrettsbeskyttet, men dette er en problemstilling som fortsatt ikke er avgjort.

Ni kodelinjer

Juryen svarer at Oracle har bevist at Google har krenket opphavsretten i forbindelse med de ni kodelinjene i rangeCheck-metoden, som finnes i de to filene TimSort.java og ComparableTimSort.java. Men den mener at det ikke har funnet sted noen krenkelse ved bruken av åtte andre .java-filer, og heller ikke i forbindelse med engelskspråklige kommentarer i ytterligere to .java-filer.

Allerede fredag kunngjorde juryen at den ikke hadde greid å komme fram til noe svar på spørsmålet om Google har bevist at bruken av den overordnede strukturen, rekkefølgen og organiseringen utgjør rimelig bruk. Svaret var det samme i går, etter tre dager tenkepause. I denne saken kreves det at den tolv medlemmer store juryen, er enstemmig.

Hele kjennelsen fra juryen finnes her.

Man kan trolig tolke kjennelsen på flere måter, men ender det hele opp med at det kun er de ni kodelinjene Google blir funnet skyldig i å ha kopiert, blir det trolig ikke rare erstatningen Oracle kan vente seg. Ifølge Wall Street Journals Law Blog kan dreie seg om et beløp på under 100 000 dollar.

Ugyldig rettssak?

Googles advokat skal ha sagt at han vil forsøke å få erklært rettssaken ugyldig, siden juryen ikke har kommet fram som noen fullstendig kjennelse. Spørsmålet om dette, skal behandles senere denne uken.

Både Google og Oracle har forøvrig kommentert kjennelsen til CNET News.

– Vi setter pris på juryens innsats og vet at rimelig bruk og krenkelse er to sider av samme sak. Kjernespørsmålet er om API-er kan opphavsrettsbeskyttes, og det er det opptil retten å bestemme. Vi regner med å få overhånd på dette spørsmålet og Oracles andre krav, heter det i Googles uttalelse.

EU-domstolens nylige avgjørelse om at programmeringsspråk og API-er ikke kan opphavsrettsbeskyttes, kan påvirke domstolens beslutning i dette spørsmålet. Ifølge CNET News skal dommer Alsup ha bedt Google og Oracle om å kommentere denne dommen.

– Oracle, de ni millioner Java-utviklerne og hele Java-fellesskapet takker juryen for deres kjennelse i denne fasen av rettssaken. De overveldende bevisene demonstrerte at Google visste at selskapet trengte en lisens, og at dets ikke-autoriserte splitting av Java i Android smadrer Javas sentrale «write once run anywhere»-prinsipp. Alle større, kommersielle selskaper, bortsett fra Google, har en lisens for Java og opprettholder kompatibilitet for å kjøre på tvers av alle datamaskinplattformer, heter det i Oracles uttalelse.

Denne saken er på ingen måte ferdig. Fortsetter rettssaken som planlagt, går den nå over i en fase hvor påståtte krenkelser av to patenter skal behandles. I en tredje fase skal erstatningsspørsmålet behandles. Innen den tid kan svært mye skje, inkludert at selskapene på nytt forsøker å få til et forlik.

    Les også:

Les mer om: