Google har et stort pengeproblem

Google har så mye på bok at de har fått et akutt problem med USAs kredittilsyn.

Google har et stort pengeproblem

Google har så mye på bok at de har fått et akutt problem med USAs kredittilsyn.

Søkemotorselskapet Google har fått et uventet luksusproblem. Selskapet vokser i et vannvittig tempo og pengene renner inn på kontoen i et så raskt tempo at det skaper et problem for selskapet.

Amerikanske teknologiselskaper generelt, og programvareselskaper spesielt, er veldig opptatt av å ha en stor kontantreserve tilgjengelig. Omveltningene er store og raske i denne delen av bransjen og selskapene trenger en stor reserve for å håndtere uventede situasjoner eller for å kunne slå til på gode oppkjøpsmuligheter.

Googles enorme kontantbeholdning skaper nå et problem for selskapet.

Etter en lov fra 1940, Investment Company Act, faller Google nå inn under regler som gjelder for investeringsfond, fordi de har over 40 prosent av selskapets eiendeler i kontanter og andre verdipapirer.

I selskapets siste kvartalstall viste balansen at selskapet har eiendeler for 14,4 milliarder dollar. Av dette var 4 milliarder i kontanter og 5,8 milliarder i salgbare verdipapirer.

Nå har Google søkt det amerikanske kredittilsynet, SEC (Securities and Exchange Commission), om å slippe å bli regnet som et investeringsselskap.

– Googles forretningsmodell er ikke å investere, reinvestere eller å kjøpe og selge verdipapirer, skriver selskapet i søknaden til det amerikanske kredittilsynet, ifølge Wall Street Journal.

Selskapet opplyser samtidig at 8 prosent av selskapets inntekter kommer fra finansinntekter.

Dersom de ikke når frem med sin søknad om å bli unntatt fra regelen, vil selskapet oppleve en strengere regulering av sin virksomhet.

Det betyr større administrative kostnader og flere opplysninger som må offentliggjøres.

Google vil ifølge Wall Street Journal gjøre finansielle grep for å unngå å falle under reglene for investeringsselskap hvis søknaden om unntak ikke blir innvilget.

Til toppen