Google har gjort tidenes bokavtale

Et forlik med forfattere og forlag gjør alle bøker tilgjengelig over nett – men bare i USA.

Google har gjort tidenes bokavtale

Et forlik med forfattere og forlag gjør alle bøker tilgjengelig over nett – men bare i USA.

Google melder at de har inngått et forlik som løser alle juridiske problemer knyttet til prosjektet Google Book Search. Prosjektet innebærer å digitalisere millioner av bøker og gjøre dem søkbare over Internett. Det ble kritisert av forfatterorganisasjoner og forlag som mente at den krenket opphavsretten. I USA førte dette til at Google ble saksøkt av forfatterforeningen Authors Guild og av forleggerforeningen Association of American Publishers.

Forliket gjør at organisasjonene trekker sine søksmål, forutsatt at det godkjennes i retten. Google betaler til sammen 125 millioner dollar. Disse skal gå til å etablere et eget register for opphavsrett til bøker, «Book Rights Registry», kompensere forfattere og forlag i samsvar med innleverte krav, og til å dekke opphavsrettshavernes saksomkostninger.

Forliket gjelder bare USA.

Ifølge Google kan forliket oppsummeres i følgende punkter:

  • Mange millioner titler blir igjen tilgjengelig selv om de har gått ut av produksjon
  • Det opprettes et nytt elektronisk marked for bøker under opphavsrett
  • Det opprettes en abonnementsordning som gir høyskoler, universiteter og andre organisasjoner tilgang til samlingene til USAs mest omfattende bibliotek
  • Alle amerikanske bibliotek kan gi alle brukere fri og full tilgang til alle skannede bøker, fra angitte arbeidsstasjoner i bibliotekene
  • Forfattere og forlag får en ordning som sikrer dem kompensasjon og kontroll over tilgangen til deres bøker. Registeret «Book Rights Registry» skal drives uavhengig og på ideelt grunnlag, og opphavsrettshaverne står fritt til å velge hvilke verk som skal omfattes av ordningen.

Google mener de har gjort tidenes bokavtale, og etablert en ordning som innleder en ny epoke for tilgang til og bruk av bøker.

Informasjonssjef Bjarne Buset i Gyldendal sier til digi.no at en tilsvarende avtale ville vært interessant for norske forhold.

– For en tid tilbake sendte Forleggerforeningen et brev til Google for å si at de var interessert i å diskutere en norsk utgave av boksøk-prosjektet, forutsatt at man er innstilt på å følge det norske lovverket og norske regler. Googles opprinnelige innstilling var at vi skulle skrive en avtale med et selskap i Irland.

Google har hittil ikke svart på denne tilbakemeldingen.

– Hvis forliket i USA er et tegn på at de er i ferd med å finne måter å samhandle på i samsvar med opphavsretten, er det veldig positivt, understreker Buset. – Google-prosjektet er vakkert i våre øyne, og vi tror at norske forfattere og forlag kan tjene på å få til noe slikt i Norge. Utfordringen vår i forhold til Google er å komme i dialog, og få aksept for at norsk rettspraksis skal legges til grunn for et tilsvarende prosjekt i Norge.

    Les også:

Til toppen