Google har skrudd på Map Maker igjen

Ny ordning skal gi bedre moderering av brukerskapt kartinnhold.

Google har skrudd på Map Maker igjen
Denne illustrasjonen som dukket opp i Google Maps den 23. april, var sammensatt av flere uavhengige parkoppføringer i kartet. Det førte til at kartredigeringstjenesten Map Maker midlertidig ble stengt. Nå er tjenesten i ferd med å bli åpnet igjen. Skjermbilde: Google Maps

Google kunngjorde i dag at tjenesten for brukerredigering av Google Maps, Google Map Maker, nå har blitt åpnet igjen. Tjenesten ble midlertidig stengt den 12. mai i år etter flere oppsiktsvekkende tilfeller av uønsket innhold.

Google kunngjorde da at selskapet trengte tid på å finne en bedre løsning for å kvalitetssikre det redigerte innholdet, som strengt tatt hvem som helst kan bidra med.

Les også: Stenger Google Maps for redigering 

 

Frivillige moderatorer

I midten av juli kom Pavithra Kanakarajan, produktsjef for Map Maker ved Google i India, med en oppdatering hvor hun i stor grad beskriver hvordan modereringen av korrigeringer og nye oppføringer er tenkt å fungere fra nå av.

Sentralt i dette er at Google i større grad enn tidligere ønsker å overlate modereringen til Map Maker-fellesskapet, hvor selskapet kommer til å tilby spesielt aktive bidragsytere innen hver region muligheten til å bli en «Regional Lead».

Endringer som andre brukere gjør i kartene innen regionen til en slik Regional Lead, vil bli revidert av både Googles automatiske modereringssystem og den frivillige, regionale moderatoren. Googles egne operatører vil bære unntaksvis moderere redigeringer i disse områdene.

Hovedhensikten med denne nye tilnærmingen er å kunne få fjernet vandaliseringer av kartet så raskt som mulig. Erfaringer fra tidligere tilfeller har vist at nettopp personer fra brukerfellesskapet har vært blant dem som først har oppdaget endringene og har sørget for at de har blitt fjernet igjen.

Sjekk loggen: Nå kan Google Maps vise deg hvor du har vært

Tålmodighet

Det er så langt uklart hvor mange slike frivillige moderatorer Google planlegger å peke ut. Det er heller ikke klart hvor store regioner de vil få ansvar for. Men Kanakarajan skriver at andre brukere bes være tålmodige, siden det vil kunne ta lengre tid enn tidligere før redigeringene blir vurdert.

I dagens oppdatering skriver Kanakarajan at Map Maker i første omgang er gjenåpnet bare i seks land – Bangladesh, Brasil, Canada, Filippinene, India og Ukraina.

Andre land vil bli langt til som en del av nye faser de kommende ukene. Men det er tilsynelatende mulig å opprette nye oppføringer og linjer også i den norske utgaven av tjenesten, selv om redigering av eksisterende kartinnhold fortsatt er stengt.

Hele tiden har det dog vært mulig melde inn feil ved virksomhetsoppføringer i kartene direkte fra Google Maps. Der har det også hele tiden vært mulig å opprette nye bedrifter eller offentlig landemerker, uavhengig av at Map Maker har vært stengt.

Mobilappen: Lover bedre Google Maps uten nettilgang 

Polygoner

Når Map Maker nå åpnes igjen, er det én tyde oppføringer som det fortsatt ikke vil være mulig å opprette eller redigere. Dette er polygoner. Flere av de uønskede oppføringene som ble oppdaget i Google Maps i april og mai i år, var nettopp polygoner – som blant annet kan brukes til å markere utstrekningen av for eksempel en park.

Kanakarajan skriver at deaktiveringen av muligheten til å legge til eller redigere polygoner er midlertidig. Det skal dog fortsatt være mulig å endre blant annet navnet til eksisterende polygon-baserte oppføringer.

Flere problemer: Google Maps plaget med rasistiske søkeord