Google holder fortsatt koken

Google-investorene er lettet over at selskapet klarer å opprettholde den raske veksten.

Google holder fortsatt koken

Google-investorene er lettet over at selskapet klarer å opprettholde den raske veksten.

Det var knyttet stor usikkerhet til Google før selskapet la frem sine siste kvartalstall i går kveld.

Selskapet er skyhøyt priset på store forventninger til fremtiden, og selv små avvik eller redusert veksttempo kan gi store utslag i aksjekursen. Selskapet har da også mistet 40 prosent av sin aksjeverdi siden toppnoteringen i november i fjor.

Omsetningen økte med hele 42 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, og den endte nå på 5,19 milliarder dollar. Etter at provisjonen til partnerne var utbetalt, sto Google igjen med en omsetning på 3,7 milliarder dollar.

Overskuddet økte med 31 prosent, og det resulterte i et kvartalsoverskudd på 1,31 milliarder dollar.

- Vår kontinuerlige innovasjon innen søk, annonser og applikasjoner ga oss en god global vekst på tvers av alle våre produkter, sier Eric Schmidt, administrerende direktør i Google, i en pressemelding.

Mange aksjeanalytikere som følger Google har vært ekstra usikre på hvordan det ville gå med Google dette kvartalet. USA opplever en stor finanskrise som kan gi store utslag for hva bedrifter bruker på reklame, og en rapport fra comScore i februar ga indikasjoner på at det kunne være en nedgang i antall betalte klikk.

Det var ikke tilfelle. Google forteller at antall betalte klikk økte med 20 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, men at veksten ikke lengre lå på 30 prosent.

- Vi er godt posisjonert for 2008, uansett hvordan markedet rundt oss ser ut, sa Scmidt på en telefonkonferanse i forbindelse med resultatfremleggelsen.

Googles akjekurs løftet seg etter at tallene ble kjent, noe som ble karakterisert som et "lettelsesløft" av analytikere.

I løpet av dette kvartalet fullførte Google kjøpet av DoubleClick, og nå retter analytikernes fokus seg inn mot hva slags utslag det vil gi for Googles prestasjoner i tiden fremover.

Til toppen