Google holder koken

Kraftig vekst, trass store tap på grunn av Motorola.

Google holder koken
Google-sjef Larry Page ser fram til bedre resultater når Lenovo tarover Motorola. Bilde: Justin Sullivan/Getty Images/All Over Press

Google la i går fram regnskapet for fjerde kvartal 2013.

Konsernregnskapet samler det «egentlige» Google og Motorola Mobile. Sammenliknet med fjerde kvartal 2012 økt konsernets omsetning med 17 prosent til 16,9 milliarder dollar. Omsetningen til Google – vesentlig annonser – økte med 22 prosent til 15,7 milliarder dollar, mens omsetningen til Motorola falt med 24 prosent til 1,15 milliarder dollar.

Konsernets driftsresultat økte med 16 prosent til 3,92 milliarder dollar. Motorola hadde et negativt driftsresultat: minus 384 millioner dollar.

Regnskapet viser at Google setter av bare 4 prosent mer til skatt enn for et år siden, trass i at driftsresultatet er opp 16 prosent. Skatt delt på nettoresultat reduseres fra 18,0 til 16,5 prosent, mens nettoresultat før skatt øker med 14,1 prosent til 4,05 milliarder dollar. Nettoresultat etter skatt er opp 17,0 prosent til 3,38 milliarder dollar.

Ifølge Bloomberg er omsetningen i overkant av det analytikerne hadde ventet, mens nettoresultatet er noe mindre.

Google har en utfordring med prisnivået på annonsene. Tallet på annonseklikk er opp 31 prosent, mens snittprisen per klikk er ned 11 prosent. I forrige kvartal var de tilsvarende tallene av klikkprisen falt 8 prosent, mens klikktallet økte med 26 prosent.

Ifølge analytikere gjenspeiler det at Google må arbeide mer med forretningsmodellen innen mobile tjenester.

Utsiktene framover beskrives som gode. Aksjekursen økte med 4 prosent da tallene ble kjent. Avhendingen av Motorola er også godt mottatt i markedet.

Ved utgangen av fjerde kvartal har Google 58,7 milliarder dollar i likvider, og nesten 44 000 ansatte, 1 700 flere enn for tre måneder siden.

Les mer om: