Google igjen tilgjengelig i Kina

Stengningen av Google utløste en proteststorm fra næringslivet og på offisielle chat-sider.

Kinesiske brukere meldte til søketjenesten Google i går at de igjen fikk tilgang til tjenesten, etter å ha vært utestengt eller omdirigert siden månedsskiftet. Omdirigeringen varierte fra by til by, men gjaldt gjerne offisielle søketjenester, der brukerne ikke risikerte å finne materiale som er kritisk til myndighetene.

Les også

Tilgjengeligheten er også gjenstand for positive kommentarer på offisielle chat-sider, blant annet dem til regjeringsorganet Folkets Dagblad, melder Associated Press.

De positive kommentarene avløser en proteststorm mot myndighetenes internettsensur på de samme chat-sidene. Kina-observatører peker på at proteststormen også har omfattet landets næringsliv, som gjør utstrakt bruk av den kraftige søketjenesten.

Mens Google er åpnet, er Altavista, som ble stengt noen dager etter Google, fortsatt utilgjengelig.

Sensuren mot Google og Altavista er ikke gjenstand for offisielle kommentarer.

Kinesiske internettbrukere melder at en annen form for sensur, der følsomme nettsteder ikke stenges i sin helhet, men får sperret tilgang til bestemte sider, er blitt merkbart mer utbredt den siste uken.

Washington Post forteller at de kinesiske myndighetene har utviklet stadig mer avanserte sensurteknikker de siste årene, ved å bruke avanserte egenskaper til moderne rutere, og ved å begrense tallet på kontaktnoder mellom det innenlandske nettet og det internasjonale nettet til ni. Det gjør det til en overkommelig oppgave å omprogrammere rutere for å oppnå den sensuren man ønsker. Mellom 60 og 80 prosent av den kinesiske internettrafikken bæres av ChinaNet som kontrolleres av den statlige operatøren China Telecom.

Til toppen