– Google kan vente seg en smell

Store endringer innen nettannonser, advarer analytiker Cyrus Mewawalla.

Sosiale tjenester som Facebook og Renren utfordrer forretningsmodellen til søketjenesteer som Google og Baidu.
Sosiale tjenester som Facebook og Renren utfordrer forretningsmodellen til søketjenesteer som Google og Baidu.

Store endringer innen nettannonser, advarer analytiker Cyrus Mewawalla.

KOMMENTAR: Annonser er et stort forretningsområde. I 2011 var det globale markedet verdt rundt 475 milliarder dollar. Den største delen tilfaller tv: 175 milliarder dollar, det vil si 37 prosent.

Nettannonser nådde 81 milliarder dollar, og sto med andre ord for 17 prosent av det globale annonsemarkedet. Globalt sett økte omsetningen av nettannonser med gjennomsnittlig 15 prosent i året fra 2006 til 2011. I denne perioden sto det globale markedet stille. Nettannonseringens andel av det globale markedet økte følgelig fra 8 prosent i 2006 til 17 prosent i 2011. Andelen kan nå 22 prosent innen 2015.

Av det globale nettannonsemarkedet på 81 milliarder dollar, stammer rundt 45 prosent fra internettsøk, 51 prosent fra bannerannonser og de siste 4 prosent fra mobile tjenester.

Den London-basert investeringsanalytikeren Cyrus Mewawalla i CM Research skriver faste kommentarer for digi.no. Han har 20 års erfaring fra teknologi-, medie- og telekomsektoren som analytiker og konsulent. Mewawalla rådgir institusjonelle investorer om investeringstrender innen denne sektoren og er anerkjent for å avdekke trender tidlig.
Den London-basert investeringsanalytikeren Cyrus Mewawalla i CM Research skriver faste kommentarer for digi.no. Han har 20 års erfaring fra teknologi-, medie- og telekomsektoren som analytiker og konsulent. Mewawalla rådgir institusjonelle investorer om investeringstrender innen denne sektoren og er anerkjent for å avdekke trender tidlig.


For Google og Baidu, som dominerer søkebransjen, ventes videre vekst gjennom mobil, video og bannerannonsering. Men sosiale tjenester som Facebook er i ferd med å komme dem i forkjøpet. I 2011 sto sosiale medier for 14 prosent av all omsetning av bannerannonser. Innen 2014 kan andelen øke til 23 prosent.

Målt etter omsetning er USA verdens største marked for nettannonsering, med en andel på 38 prosent. Men målt etter antall brukere er Kina størst – 520 millioner internettbrukere – og der er også veksten størst.

Innen utgangen av 2012, ventes det at mer enn halvparten av alle mobile enheter i Kina har bredbåndstilgang til internett.

Siden 2007 er Kina det landet som har flest nettbrukere. Tallet fortsetter å vokse.
Siden 2007 er Kina det landet som har flest nettbrukere. Tallet fortsetter å vokse. Bilde: CM Research Global Telecom Model
Innen utgangen av 2012 vil et flertall av kinesiske nettbrukere ha 3G mobil.
Innen utgangen av 2012 vil et flertall av kinesiske nettbrukere ha 3G mobil. Bilde: CM Research Global Telecom Model

Gjennom internettsøk har både USA og Kina skapt teknologigiganter. Med en markedsverdi på 196 milliarder dollar framstår Google som verdens fjerde største teknologiselskap. Baidu har en markedsverdi på 48 milliarder dollar, og er Kinas neststørste teknologibedrift, etter China Mobile.

Både Google og Baidu henter sine inntekter fra søkeannonser. Begge står overfor trusler mot deres forretningsmodell. Den største trusselen kommer fra sosiale tjenester.

Trusselen fra sosiale medier
Mange brukere av sosiale medier vier mer tid til slike tjenester enn til noen annen virksomhet på nett. Det meste av det de gjør skjer innenfor en lukket hage, der søketjenester stort sett ikke får innpass. Det betyr at når sosiale tjenester når en kritisk masse, kan de kapre markedet for bannerannonser. Etter hvert som de vokser, framstår sosiale medier som egne internett inne i internettet. Gjør man maksimalt ut av denne teorien, kommer man fram til at søketjenester på nett får liten verdi, med mindre de skaffer seg tilgang til de store sosiale mediene. En slik tilgang vil de måtte betale for.

Per i dag utgjør sosiale medier en langt større trussel overfor Google (Facebook) enn overfor Baidu (Renren).
Per i dag utgjør sosiale medier en langt større trussel overfor Google (Facebook) enn overfor Baidu (Renren). Bilde: Bedriftsdata, Reuters, CM Research Global Media Model
Poenget er at mens Facebook allerede har en driftsmargin på 47 prosent, går Renren fortsatt med underskudd.
Poenget er at mens Facebook allerede har en driftsmargin på 47 prosent, går Renren fortsatt med underskudd. Bilde: Bedriftsdata, Reuters, CM Research Global Media Model

Mens søketjenester på nett prøver å vokse gjennom å utnytte sin hegemoni innen søkeannonser som springbrett til markedet for bannerannonser, går sosiale tjenester motsatt vei.

I USA har Facebook i dag 16 prosent av verdens største marked for bannerannonser. Etter hvert som sosiale tjenester får flere brukere, trekker de til seg flere annonsedollar. Snart vil bedrifter som Facebook, Twitter, Renren og andre finne opp sine egne «sosiale søketjenester», som kan virke mer tiltrekkende på annonsører enn rutinesøk på Baidu eller Google.

Og da er tiden inne for verdens største søketjenester å bekymre seg.

    Les også:

Til toppen