Google kjøper seg til IP-telefoni

Google har kjøpt GrandCentral, en leverandør av tjenester innen IP-telefoni.

Google kjøper seg til IP-telefoni

Google bekreftet i går en blogmelding mandag om at de har kjøpt oppstartselskapet GrandCentral innen IP-telefoni. Hva de har betalt, er ikke oppgitt.

Forretningsideen til GrandCentral er å gi brukere ett telefonnummer som kan tilordnes forskjellige fasttelefoner og mobiltelefoner ved å bruke en tjeneste over Internett. Tilordningen kan skje på grunnlag av flere kriterier, blant annet hvem som ringer. Man kan også sperre alle telefoner for mottak fra bestemte innringere.

Tjenesten omfatter også telefonsvarer og formidling av talebeskjeder.

Selskapet ble opprettet mot slutten av 2005 av Craig Walker og Vincent Paquet. De kom begge fra jobber i Dialpad Communication, et IP-telefoniselskap som ble kjøpt av Yahoo i juni 2005.

Tjenesten til GrandCentral har vært på utprøvingsstadiet siden september i fjor.

Google ser for seg at GrandCentrals tjeneste kan supplere deres egne. Inntil videre skal selskapet og navnet bestå.

Les mer om: