Google krever ny rettssak

Godtar ikke juryens ufullstendige kjennelse.

Android-sjef Andy Rubin forhøres av en av Oracles advokater, David Boies, under første del av rettsaken mellom Oracle og Google. Han har også vitnet denne uken og vil muligens også innkalles på nytt senere i saken.
Android-sjef Andy Rubin forhøres av en av Oracles advokater, David Boies, under første del av rettsaken mellom Oracle og Google. Han har også vitnet denne uken og vil muligens også innkalles på nytt senere i saken. (Bilde: Reuters/Vicki Behringer)

Godtar ikke juryens ufullstendige kjennelse.

Google har som ventet søkt om at den første fasen av rettssaken mellom selskapet og Oracle må føres på nytt. Begrunnelsen er kjennelsen juryen kom med mandag, hvor den bare hadde svart på om Oracle har bevist at Google krenket den overordnede strukturen, rekkefølgen og organiseringen av opphavsrettsbeskyttet arbeid, men ikke kom til en enstemmig avgjørelse om at Google i sitt forsvar har bevist at dette utgjør det som kalles for rimelig bruk.

Et slikt spørsmål kan naturlig nok ikke forbli uavgjort, men ifølge Wired viser Google blant annet til det sjuende tillegget til USAs grunnlov, som blant annet gir tiltalte en rett til å få behandlet hele saken på nytt, og ikke bare de punktene hvor juryen ikke har kommet fram til en enstemmig avgjørelse.

Oracle forsøkte i går å få utelukket hele spørsmålet om rimelig bruk, men ble avvist av dommeren i saken, William Alsup.

Om den første av de tre rettssakene mellom Oracle og Google blir erklært ugyldig, er det opp til Alsup å avgjøre. Han må trolig også ta stilling til om det i det hele tatt er mulig å opphavsrettsbeskytte programmeringsgrensesnitt – noe som her helt avgjørende i denne saken.

Etter å ha blitt instruert av Alsup om å ta som utgangspunkt i at programmeringsgrensesnitt kan beskyttes av opphavsrett, slo juryen fast at Google i ni kodelinjer har krenket opphavsretten til Oracle. Dette hadde Google på forhånd innrømmet.

Samtidig som spørsmålet om ny rettssak om opphavsrettsspørsmålet behandles, er også rettssaken om de påståtte patentkrenkelsene nå i full gang. Det dreier seg om to patenter, og Oracle må bevise at Google har krenket alle de ulike kravene som disse patentene består av.

Ifølge CNET News har Oracles advokat, Michael Jacobs, denne uken konfrontert Googles Android-sjef, Andy Rubin, med flere eldre epostmeldinger som bevis på at Rubin og Android-teamet kjente til patentene, som på det aktuelle tidpunktet var eid av Sun. Rubin skal ha svart at flere av diskusjonene i disse meldingene ikke har vært knyttet til Android i det hele tatt, men til andre enheter i Google.

Rubin skal også ha sagt at han ikke kjente til noen potensiell patentstrid med Sun om Java før i juli 2010, og at han ikke forsøkte å finne ut om dette var tilfellet. Begrunnelsen for dette var blant annet at virtuelle maskiner ikke var noe nytt og ukjent da Sun lagde Java Virtual Machine.

– Jeg mener at som en ingeniør bør du ikke studere andres oppfinnes når du forsøker å utvikle dine egne, sa Rubin.

– Det finnes hundrevis av millioner patenter globalt. Det er ikke rimelig å søke gjennom alt dette papirarbeidet, ikke for en ingeniør. Du er nødt til å være en øvet advokat for å gjøre det.

Oracle har gjennom vitner på nytt hevdet at det i Sun ikke var noen offisiell policy å støtte Googles bruk av Java i Android, selv om tidligere toppsjef i Sun, Jonathan Schwartz, kom med slik støtte i et blogginnlegg.

Det har selvfølgelig også blitt presentert vitner fra begge sider som har fortalt om likhetene og de eventuelle ulikhetene mellom patentene og teknologien Google benytter. Ifølge The Verge har dette i stor grad dreid som om små detaljer og semantikk, men ofte er det nettopp slike spissfindige nyanser som har blitt patentert.

Det er ventet at bevisførselen i patentdelen av rettssaken vil ta kortere tid enn i copyrightdelen, og muligens avsluttes allerede denne uken.

    Les også:

Til toppen