Google legger magasiner inn i Book Search

Mer enn en million artikler er allerede på plass.

Google legger magasiner inn i Book Search

Mer enn en million artikler er allerede på plass.

Google har satt seg som visjon å organisere all verdens informasjon, og et av prosjektene deres for å nå et delmål på veien er å skanne alle bøker for å gjøre de tilgjengelige via søk.

utvider de satsningen til også å inkludere magasiner.

Det gjør de i overensstemmelse med selskapene bak, noe som er en annen tilnærming enn da de startet med å skanne inn bøkene.

Blant magasinene som Google er i gang med å legge inn er kjente publikasjoner som Popular Science og New York Magazine. Spekteret skal gå fra forskningsmagasiner som Bulletin of Atomic Scientists til artikler med historiske intervjuer til gjør-det-selv-artikler.

Søkene vil i første omgang bare være tilgjengelig gjennom Google Book Search, men etterhvert skal de også dukke opp i det vanlige søket hos Google.

Foreløpig skal det være snakk om litt over en million magasinartikler, men dette vil utvides etterhvert.

Til toppen