– Google må betale for mobilt bredbånd

Teleoperatører mener tjenestetilbyderne må bidra til investeringene i datakapasitet.

– Google må betale for mobilt bredbånd

Teleoperatører mener tjenestetilbyderne må bidra til investeringene i datakapasitet.

Ifølge en oversikt utarbeidet av Bloomberg er europeiske teleoperatører opptatt av at leverandører av datakrevende mobiltjenester må bidra til investeringene i infrastruktur.

Blant operatørene som nevnes er France Telecom, Telecom Italia, Telefonica og Vodafone. Blant tjenesteleverandører nevnes Google (med videotjenesten Youtube), Yahoo, Apple, Skype og Facebook.

Teleoperatørene er redd for ubalanse mellom investeringskostnader og løpende inntekter, og frykter for at deres nåværende forretningsmodell ikke er bærekraftig. Blant dem som har sagt dette rett ut, er toppsjef Franco Bernabe i Telecom Italia.

Toppsjef Stéphane Richard i France Télécom pekte for en måned siden på hvordan tjenestetilbydere oversvømmer nettverk med nye tilbud, og at de ikke har noe insentiv til å kutte kostnader.

– Det er nødvendig å legge opp et betalingssystem der tjenestetilbydere kan gjøre opp i forhold til sitt forbruk.

Telefonica-sjef Cesar Alierta har pekt på at selskaper som Google og Yahoo bruker deres nettverk gratis.

– Det er flott for dem og en tragedie for oss, sa han ved en anledning i februar i år.

Analyseselskapene bekrefter at det er et misforhold mellom teleoperatørenes investeringsbehov og deres forventede inntekter. IDC anslår en nedgang i vesteuropeiske operatørers omsetning til sluttbrukere på 1 prosent i året fram til 2014. Samtidig vil antallet mobile dataforbindelser øke med 15 prosent i året til 270 millioner. Canalys anslår at årlige utstyrsinvesteringer i infrastruktur vil øke med 28 prosent i året, fra rundt 3,7 milliarder dollar i år.

Analytiker Paolo Pescatore i CCS Insight bekrefter at operatører forbereder utspill for å få tjenesteleverandører til å være med på å dekke gildet de selv lever av.

Fellesutspillet til Google og Verizon i USA om fritak for prinsippet om nettnøytralitet betraktes som en del av denne utviklingen. De foreslår at det skal være anledning for en operatør å prioritere visse typer trafikk. Det legger et grunnlag for at for eksempel Google kan betale for at deres tjenester prioriteres foran andre leverandører.

Til toppen